Sähkölaitteistojen tarkastuksia tehtiin lähes 9400

Vuonna 2020 sähkölaitteistoille tehdyissä tarkastuksissa 124 kohteessa todettiin vakavia puutteita.

Sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia tekee Suomessa tällä hetkellä 105 valtuutettua tarkastajaa ja kolme valtuutettua laitosta. Tukes tarkastaa vuosittain niiden vuosikertomukset ja tekee niistä yhteenvedon.

Viime vuonna valtuutetut tarkastajat ja laitokset tekivät yhteensä 6 040 varmennustarkastusta ja 3 208 määräaikaistarkastusta. Tarkastusten määrät kokonaisuutena olivat samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Uusintatarkastuksia jouduttiin määräämään 124 kohteelle. Niistä 29 koski varmennustarkastusta ja 95 määräaikaistarkastusta. Edellisvuonna uusintatarkastuksia oli vähemmän, 112 kpl.

Tehokkaampi huolto- ja
kunnossapito-ohjelma avuksi

Varmennustarkastuskohteista 57 %:ssa ei todettu merkittäviä puutteita, mikä on suunnilleen edellisvuoden tasolla. Noin viidennes havaituista puutteista koski huomattavia käyttöönottotarkastuksen tekemiseen liittyviä puutteita. Saman verran oli huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita. Reilusti yli puolet puutteista siis koski huomattavia asennusvirheitä.

Määräaikaistarkastuskohteista 32 %:ssa ei todettu merkittäviä puutteita, mikä on parannusta edellisestä vuodesta 5 prosenttiyksikköä. Havaitut puutteet jakautuivat seuraavasti: lähes neljännes koski huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita, lähes neljännes huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä laiminlyöntejä, kolmasosassa oli huomattavia asennuspuutteita ja noin seitsemännes koski käyttöönottovaiheeseen liittyviä laiminlyöntejä.

– Tilannetta varmasti parantaisi tehokkaampi huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja sen huolellisempi noudattaminen. Varmennustarkastuksissakin tulos olisi varmasti ollut parempi huolellisemmalla ja kattavammalla käyttöönottotarkastuksella. Sen koordinoinnissa tuntui olevan haastetta etenkin, jos asennuskohteessa toimi useampi sähköurakoitsija, Tukesin ylitarkastaja Timo Iholin sanoo.

– Monet varmennustarkastuksissa havaitut puutteet olisi siis estetty tarkemmalla työvaiheittaisella käyttöönottotarkastuksella. Järjestelmällisemmällä omavalvonnalla ja kunnossapidolla tilanne olisi puolestaan ollut määräaikaistarkastushavaintojen osalta huomattavasti parempi, Iholin toteaa.

Tukesin tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!