Sähköistysalan suhdanteen näkymät ovat edelleen heikkoja

Rakentamisen uudistuotannon ja korjausrakentamisen osalta suhdannenäkymät ovat edelleen poikkeuksellisen heikot. Kuva: Mikko Käkelä.
Rakentamisen uudistuotannon ja korjausrakentamisen osalta suhdannenäkymät ovat edelleen poikkeuksellisen heikot. Kuva: Mikko Käkelä.

Alan odotukset talouden tilanteesta ovat hieman parantuneet syksystä.

Suhdannekyselyn mukaan sähkö- ja teleurakoitsijat odottavat rakentamisen uudistuotannon edelleen laskevan voimakkaasti kaikilla osa-alueilla. Odotuksissa on tapahtunut pientä positiivista kehitystä syksyn tilanteesta. Myös suunnittelijat odottavat tuotannon laskevan kaikilla osa-alueilla, mutta muutos on hieman vähäisempää kuin urakoitsijoilla.

Odotukset korjausrakentamisen osalta ovat edelleen poikkeuksellisen heikot, joskin myös niissä on pieni positiivinen muutos syksystä.

Urakoitsijat arvioivat huoltotoiminnan pysyvän ennallaan, kun taas suunnittelijat odottavat toiminnan kasvavan.

Tarjouspyynnöt ovat vähentyneet

Joka toinen urakoitsija kertoo tarjouspyyntöjen vähentyneen ja tehdyistä tarjouksista keskimäärin joka kuudes johtaa kauppaan. Myös suunnittelijoiden osalta tarjouspyynnöt ovat vähentyneet syksystä ja kaupan syntymiseen tarvitaan urakoitsijoiden tapaan keskimäärin kuusi tarjousta. Tarjouspyyntöjenkin osalta tilanne on kuitenkin hieman parantunut syksystä.

Tilauskanta on suunnittelijoilla kasvanut syksystä urakoitsijoiden raportoidessa laskua. Tulevan tilauskannan suunnittelijat odottavat pysyvän ennallaan ja urakoitsijat puolestaan pienentyvän.

Urakoitsijoilla täystyöllistävä tilauskanta on pudonnut normaalista neljästä kuukaudesta kolmeen kuukauteen ja suunnittelijoilla vastaavasti kuudesta kuukaudesta neljään.

Alueittainen vaihtelu on todella suurta sekä toteutuneen että tulevan kehityksen osalta. Liikevaihdolla mitattuna urakoitsijoiden tilauskannan lasku on yhtenevää kaikissa kokoluokissa, joskin isoimmilla toimijoilla on tilanne hieman muita valoisampi.

Liikevaihdot laskevat ja kannattavuus heikkenee

Lomautettuna olevien työntekijöiden määrä on kasvanut syksystä ja on tällä hetkellä 5,6 prosenttia. Henkilöstön määrän odotetaan pienentyvän puolellatoista prosentilla syksyyn mennessä.

Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden näkee kaksi vastaajaa kolmesta vähintään kohtalaisena.

Kaikki vastaajat työllistävät tällä hetkellä 4 100 henkilöä.

Puolet urakoitsijoista ennustaa liikevaihtonsa laskevan ja kannattavuuden heikkenevän verrattuna viime vuoteen. Suunnittelijoilla odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat hieman positiivisempia ja pääosa vastaajista odottaa kannattavuuden pysyvän ennallaan. Saldoluvuilla mitattuna odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat heikentyneet syksystä.

Sami Pilkkikangas, teksti

Uudisrakentamisen kehitys seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Uudisrakentamisen kehitys seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Korjausrakentamisen kehitys seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Talotekniikka-ala teki helmikuussa yhteisen suhdannekyselyn Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenyrityksille.

Kyselyyn vastasi 204 sähköurakoitsijaa ja 23 talotekniikkasuunnittelijaa. Vastausprosentiksi tuli 13.

Yrittäjien näkemyksiä

”Eikö teillä kenelläkään ole sen vertaa järkeä, että tulevaisuutta ei kannata ennustaa.”

”TES-asuntotuotannon pistehinnoittelu aivan pielessä. Mitään et saa, jos pistehinnoittelulla lasket. Ja jos vahingossa jotain saat, niin alkaa jumalaton erimielisyysraporttien tekeminen, jossa Sähköliitolla on todella outo käsitys siitä, mitä pistehinnoitteluun kuuluu. Käytännössä ei muuta kuin sillä hinnalla vasta kannetaan sähköasentajan haalari asuntoon, muut ovat lisähommia.”

”Markkinakorkojen pysyminen käytännössä ennallaan vaikeuttaa huomattavasti uudis- ja korjaus-/saneeraushankkeiden aloitusta. Vasta sitten, kun EKP alkaa laskea ohjauskorkojaan selvästi (min.1,5 – 2 %), rakentaminen todennäköisesti alkaa elpyä.”

”Tässä maassa yrittäjät / työnantajat on täysin lytätty, koska ay-liike + valtio eivät ymmärrä yritysten kulurakenteista mitään. Tuntuu olevan vaan meno sellaista, että kyllä yritykset maksavat kaiken, mitä vaan tajutaan pyytää. Kansanedustajat laukovat hulluja verotuksia listaamattomille osakeyhtiöille, ym. Taitaa olla parempi myydä kaikki ja panna pillit pussiin sekä muuttaa palmun alle.”

”Työvoiman ammatillinen koulutus on ala-arvoista.”

”Korjausrakentaminen hyytyy kasvavasta korjausvelasta huolimatta. Jotain olisi pikaisesti tehtävä, että kohteet saataisiin liikkeelle. 10 % korjausavustus, kuten finanssikriisin aikaan, olisi hyvä. Eikä maksaisi valtiolle mitään, kun pelkät alv:t tuo sen takaisin ja vielä 14 % ylikin.”

”Hallituksen toimet ovat oikeita tai ainakin oikean suuntaisia. Kannattavuuden ja työllisyyden kohentamiseksi nykyisen kaltainen liittojen sanelupolitiikan on muututtava ja rakennuttava 2000-luvulle.”

”Töitä on hyvin tarjolla, eletään hintojen polkemisen aikaa. Se, joka uskaltaa tarjota halvimman hinnan, saa varmasti työtä, mutta laadukkaan työn tekeminen vaatii kuitenkin kannattavan urakan. Tarjouskyselyjä ennätysmäärä alkuvuoteen oman historiani aikana. Odotellaan, että työstä maksetaan jotakin…”

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!