Sähköistä yhteistyötä

Marko Utriainen.
Marko Utriainen.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus, syyskuu 2023.

Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ihmisten välinen epäluottamus on ottanut jalansijaa kaikkialla. Asiat kärjistyvät ja junnaavat paikallaan, koska yhteistyölle elintärkeä yhteinen arvopohja ontuu. Politiikassa keskitytään yhteisten asioiden edistämisen sijaan omien periaatteiden puolusteluun ja naapureiden sättimiseen. Sillanrakentajat ovat harvassa.

Yritysmaailmassa tilanne on toinen. Yrityksissä toimitaan pääsääntöisesti eettisesti ja tehokkaasti maa- ja kulttuurieroista riippumatta. Jaetaan yhteiset arvot, ja jopa arvostetaan erilaisuutta sekä monimuotoisuutta. Pystytään keskittymään oleelliseen: viemään hyvällä yhteistyöllä kansainvälisiäkin strategisia hankkeita eteenpäin ja sen kautta luomaan omistajille arvoa – vieläpä niin, että hyvä henkilöstötyytyväisyys säilyy.

Kaiken sähköistys on ratkaisu maailman ympäristöhaasteisiin.

Kaiken sähköistys – electrifying everything – on ratkaisu maailman ympäristöhaasteisiin. Nyt, jos koskaan, tarvitaan päättäväistä yhteistä tahtotilaa investoida energiatehokkuuteen ja päästöttömyyteen. Teknologia ja integrointiosaaminen on jo käsissämme – Suomessa jopa maailmanluokkaa. Tarvitaan suotuisampaa markkinaympäristöä, päättäväisyyttä ja ennen kaikkea yhteistyötä, jotta päästään eteenpäin.

Aloitin elokuussa STULin uutena toimitusjohtajana. Lämmin kiitos luottamuksesta. Sähköalan teollisuuden kasvattina ja sähköalalla pitkään toimineena näen, että sähköurakoinnilla on valoisat tulevaisuuden näkymät.

Suomi tarvitsee vääjäämättä osaavat sähköistyksenammattilaiset, jotka mahdollistavat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pääsyn.

STUL toimii sillanrakentajana – tai sähkötermein sanottuna piuhojen kytkijänä – sähköalan ja poliittisten päättäjien arvoverkossa. Tehtävänämme on vaikuttaa sidosryhmiimme, jotta sähkö- ja teleurakoitsijoiden liiketoimintaympäristö kehittyy jatkuvasti suotuisampaan suuntaan.

Näen, että kaikki lähtee jäsenistömme tarpeista. Pyrimme sen vuoksi olemaan aidosti läsnä jäsenistöllemme: Kohtaamaan, kuuntelemaan sekä kiteyttämään liiketoimintahaasteet ja mahdollisuudet rautalankaiseen muotoon. Vaikuttamaan ja rakentavalla vuorovaikutuksella auttamaan jäsenistöämme kehittämään omaa vastuullisempaa liiketoimintaa.

Haastan kaikki sähköalan toimijat mukaan näyttämään esimerkkiä ja kytkemään verkostojamme tiiviimmin toisiinsa, jotta rakkaaseen maahamme saadaan positiivista energiaa ja sähköistä yhteistyötä.

Marko Utriainen

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!