Sähköinsinöörien koulutus käynnistyy Lahdessa ja Turussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää Valtioneuvostolle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun myöntämistä LAB-ammattikorkeakoululle, Turun ammattikorkeakoululle ja Turun yliopistolle.

SM Extra audioartikkelit

Valtioneuvoston odotetaan vahvistavan uudet opetusluvat 13.1.2022. Jos ja kun ministeriön esitys hyväksytään, tulee Lahdessa ja Lappeenrannassa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu käynnistämään sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien koulutuksen muuntokoulutuksena Lahdessa ensi vuoden alussa.

Lahdessa Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavaan koulutukseen voi hakea tulevan syksyn yhteishaussa. Sähkö- ja automaatioinsinöörien perustutkintokoulutus tullaan käynnistämään Lahdessa näillä näkymin syksyllä 2023.

LABin teknologiayksikön johtaja Kirsi Taivalantin mukaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä on selkeä pula niin Päijät-Hämeessä kuin koko Suomessa.

– Liikenteen sähköistyminen, kestävät energiaratkaisut sekä teollisen toiminnan nykyaikaistaminen edellyttävät sähkö- ja automaatiotekniikan osaamista. LAB-ammattikorkeakoulun saama koulutusvastuu on alueellisten toimijoiden, Lahden kaupungin ja yhteistyökumppaneiden sekä teollisuusyritysten yhteinen ponnistus työvoimapulan ratkaisemiseksi, Taivalantti kertoo.

Turun ammattikorkeakoulu käynnistää uuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille vielä tämän vuoden aikana. Suoraan sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin (AMK) -tutkintoon johtava koulutus käynnistyy syksyllä 2023.

– Varsinais-Suomen alueella on suuri vajaus koulutetuista ja pätevistä sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä. Turun ammattikorkeakoulun uusi kampusrakennus eduCity ja sen laboratoriot, työelämäyhteistyö alan yritysten kanssa sekä alaan liittyvä tutkimus luovat tarpeelliset edellytykset sähkö- ja automaatiotekniikan opetukselle, Turun AMK:n tekniikan ja liiketoiminnan koulutusjohtaja Juha Kontio kertoo.

Turun yliopisto tulee todennäköisesti käynnistämään sähkö- ja automaatiotekniikan kandidaattien ja diplomi-insinöörien koulututuksen vuoden 2023 aikana.

LABin tiedote: LAB-ammattikorkeakoululle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Korkeakoulujen koulutusvastuita laajennetaan

Turun AMK:n tiedote: Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus tulossa Turun ammattikorkeakouluun

Turun yliopiston tiedote: Turun yliopistolle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu