Sähköautojen lataussuositus on päivitetty

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Sähköalan standardointijärjestö Sesko ry:n lataussuositus täydentää alan määräyksiä ja kertoo hyvistä latauskäytännöistä niin sähköalan ammattilaisille kuin kuluttajillekin.

Suosituksen kuudes painos korvaa aikaisemman, tammikuulta 2021 olevan painoksen. Uudessa suosituksessa on otettu huomioon asennusstandardien kiristyneet turvallisuusvaatimukset. Esimerkiksi vähäisen savunmuodostuksen kaapeleiden käyttö riskikohteissa ei ole enää suositus vaan vaatimus. Myös latausjärjestelmän säännöllisestä kunnossapidosta muistutetaan.

Kuluttajille suunnattu osa suosituksesta on kirjoitettu kokonaan uusiksi. Suosituksen päivityksestä vastanneen Seskon latausjärjestelmien standardointikomitean puheenjohtajan, Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilän mukaan osiossa korostetaan turvallisuuden ja erityisesti paloturvallisuuden huomioimista.

– Sähköauton lataus on oikein toteutettuna hyvin turvallista. Sähköalan ammattilaisen tekemä asennus on keino varmistua myös latauslaitetta syöttävän sähköverkon kunnosta, Heikkilä sanoo.

Sekä Sesko että sähköturvallisuudesta vastaava viranomainen Tukes suosittelevat sähköauton lataamista tähän suunnitellusta latauspisteestä. Ladattaessa autoa tavallisesta kotitalouspistorasiasta tulisi käyttää latausjohtoa, jossa on pistotulppaan integroitu lämpötila-anturi, joka rajoittaa latausvirtaa tai keskeyttää latauksen, mikäli pistotulppa kuumenee esimerkiksi huonon kosketuksen takia. Asian huomioiminen on tärkeää, sillä latauksessa käytetään pitkäkestoisesti suurta virtaa.

Sähköurakoitsijapäivät Tampereella. Tervetuloa mukaan!

Lataussuositus on vapaasti kaikkien luettavissa Seskon sivuilla.

Päivitetty lataussuositus SESKOn sivuilla