Sähköautojen lataussuositus on päivitetty

Sähköalan standardointijärjestö SESKOn sähköautojen lataussuosituksesta on julkaistu uusi, viides painos.

Päivitetyssä suosituksessa on esimerkiksi täsmennetty voimavirta- ja karavaanaripistorasioista lataamista koskevia ohjeita sekä lisätty maininta ns. supersuko-pistorasioiden käytöstä.

Suosituksessa korostetaan, että tavallisesta kotitalouspistorasiasta ladattaessa turvallisin ratkaisu on käyttää latausjohtoa, jossa on pistotulppaan integroitu lämpötila-anturi, joka rajoittaa latausvirtaa tai keskeyttää latauksen, mikäli pistotulppa kuumenee esimerkiksi huonon kosketuksen takia.

SESKO ja sähköturvallisuusviranomainen Tukes suosittelevat sähköauton lataamista siihen tarkoitukseen suunnitellusta latauspisteestä.

– Vanhat kotitalouspistorasiat, jotka kestävät hyvin hetkellisen ja satunnaisen kuorman, kuten oksasilppurin tai grillin käytön, eivät välttämättä kestä pitkäaikaista sähköauton lataamista, SESKOn sähköauton latausjärjestelmistä vastaava ryhmäpäällikkö Vesa Linja-aho sanoo.

Erityisesti vanhoissa puutaloissa oman riskinsä muodostavat vanhat liitokset ja määräystenvastaisesti lämmöneristeen sisään asennetut kaapelit.

– Sähköautojen lataaminen on yleisesti ottaen turvallista ja tulipalot ovat harvinaisia. Sähköautojen yleistyessä yleistyy myös niiden lataaminen, ja paloturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota jo sähköautoistumisen alkuvaiheessa, Linja-aho sanoo.

SESKOn lataussuositus on vapaasti kaikkien luettavissa järjestön sivuilla.

Päivitetty lataussuositus SESKOn sivuilla