Sähköasentajien palkat nousevat heinäkuun alussa

Sähköasentajien palkkoja korotetaan 1.7. tai tämän jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus hyväksyttiin huhtikuussa. Sopimuksen mukaan työntekijöiden aika- ja urakkapalkkoja, työehtosopimuksen lisiä ja henkilöstön edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %.

Yksityiskohtaiset tiedot palkkojen ja eri lisien korotuksista, uudet urakkahinnoittelukertoimet sekä palkkataulukot on julkaistu STTA:n ja STULin jäsensivuilla AT-tiedotteessa 12/2022.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!