Sähköasentajien palkat nousevat elokuussa

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden palkat nousevat 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 4,8 %.

SM Extra audioartikkelit

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden henkilökohtaisia aikapalkkoja ja sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 4,8 % suuruisella yleiskorotuksella. Myös urakkahinnoittelun kertoimia ja eri lisiä korotetaan elokuussa 4,8 % prosentilla.

Korotukset perustuvat maaliskuussa 2023 hyväksyttyyn Sähköistys- ja sähköasennusalan yleissitovaan työehtosopimukseen.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenille on koottu lisätietoja palkankorotusten yksityiskohdista ja korotusten voimaantuloon vaikuttavista palkanmaksukausista liiton jäsensivuilla julkaistuun AT-tiedotteeseen 6/2023.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus ja palkkataulukot Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n sivuilla