Sähköasentajien palkat nousevat elokuussa

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden palkat nousevat 1.8.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toukokuussa 2020 hyväksytyn työehtosopimuksen mukaisesti.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden aikapalkkoihin tehdään senttimääräinen korotus, jonka suuruus määräytyy työntekijän palkkaryhmän mukaan. Korotukset vastaavat enimmillään 1,7 %:n tasoa.

Myös urakkahinnoitteluihin ja kesken olevissa urakkatöissä maksettaviin palkkoihin tehdään 1,7 %:n suuruinen korotus. Tarkat tiedot palkankorotuksista löytyvät toukokuussa 2020 hyväksytystä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus ja palkkataulukot Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n sivuilla