Sähköasentajat saavat kahden prosentin palkankorotuksen

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksyttiin 8.4.2022.

Hyväksytyn neuvottelutuloksen mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia aikapalkkoja ja sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Myös urakkahinnoittelukerroin ja eri lisät nousevat kahdella prosentilla.

Sopimus on voimassa 31.3.2024 saakka, mutta palkkaratkaisu on yksivuotinen. Sopimus voidaan irtisanoa keväällä 2023, mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopuun tämän vuoden loppuun mennessä.

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n hallitus hyväksyi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n aiemmin viikolla hyväksymän esityksen 8.4.

Lisätietoja STTA:n sivuilla

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!