Sähköasentajat saavat elokuussa 4,8 % palkankorotuksen

Työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA ja työntekijäpuolta edustava Sähköalojen ammattiliitto hyväksyivät Sähköistys- ja sähköasennusalan uuden työehtosopimuksen perjantaina iltapäivällä.

SM Extra audioartikkelit

Uuden työehtosopimuksen mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia aikapalkkoja ja sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 4,8 % suuruisella yleiskorotuksella. Myös urakkahinnoittelun kertoimia ja eri lisiä korotetaan elokuussa 4,8 % prosentilla.

Lisäksi palkkoja tullaan korottamaan 1,2 % suuruisella yleiskorotuksella ensi vuoden kesäkuussa.

Ensimmäisen vuoden korotusprosentti on hieman suurempi kuin vientiteollisuusaloilla keskimäärin, sillä useilla muilla aloilla päädyttiin useiden satojen eurojen suuruisten kertakorvausten maksamiseen, mitä sähköalalla ei nyt makseta.

– Yhteenlaskettuna kuuden prosentin korotus on sama kuin vientialoilla. Työnantajille kertakorvauksen ongelmaksi olisi tullut, että korvaus olisi tullut maksettavaksi heinäkuussa, jolloin yritysten kassavirta on tyypillisesti heikoimmillaan kesän ja lomien takia. Nyt kertakorvaus on laskettu korotuksiin sisään. Tässä kohtaa neuvotteluissa jouduttiin tekemään aika monimutkaisiakin laskelmia korotusprosenteista, sillä toisin kuin kuukausipalkka-aloilla, muodostuu sähköasennusalan palkoista puolet tyypillisesti urakkapalkoista, STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén kertoo.

Yleissitova työehtosopimus astuu voimaan heti 1.4. alkaen ja on voimassa 31.3.2025 saakka.

Lisätietoja STTA:n sivuilla