Sähköasentajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo sähköalan perustutkinto ja sähköasennusalan työkokemusta vähintään kolme vuotta, tai monipuolista sähköalan työkokemusta vähintään kuusi vuotta.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa tehtävissä teollisuudessa tai kiinteistössä. Hän varmistaa työ- ja sähkötyöturvallisuuden työskennellessään ja huomioi kaikissa työprosessin vaiheissa asiakkaan tarpeet ja työlle asetetut vaatimukset. Hän myös varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen asiakkaalle.

KNX Finland ry järjestää kaikille kiinnostuneille maksuttoman web-seminaarin talotekniikan väyläpohjaisista alustateknologioista torstaina 21.10. ja torstaina 28.10.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon tutkintonimikkeitä ovat:

 • sähköasentaja
 • automaatioasentaja
 • lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja.

Tutkinnon osat

Tutkinnon kesto riippuu toteutustavasta ja opiskelijan osaamistasosta. Monimuoto-opiskeluna suoritettuna sähköasentajan ammattitutkinto kestää noin kaksi vuotta. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava osat:

 • turvallisuus ja riskien hallinta
 • kiinteistöjen sähköasennukset

ja kolme seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

 • viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
 • tilaturvallisuusjärjestelmät
 • paloturvallisuusjärjestelmät
 • kuva- ja äänijärjestelmät
 • rakennusautomaatiojärjestelmät
 • sähkömoottorikäytöt
 • kappaletavara- ja prosessiautomaatio
 • ohjelmoitavat logiikat.

Pätevyydet

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia sähköasentajan, lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan tai automaatioasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valintojen mukaan erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio-, ja turvajärjestelmäasennuksiin.

Opintojen jälkeen sähköasentajalla on mahdollisuus hakea Sähköpätevyys 2-todistusta ja automaatioasentajalla sekä lukitus- ja turvajärjestelmäasentajalla on mahdollisuus rajoitettuun sähköpätevyyteen 3, mikäli työkokemusvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoa =>