Sähköalan opiskelijoiden turvallisuusosaaminen on vahvalla tasolla

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tuottamaa osaamista ja pedagogista toimintaa. Arvioinnissa oli mukana kaikki sähkö- ja automaatioalan tutkintoja järjestävää koulutuksen järjestäjää, ja arvosanatietoja käytettiin lähes 6 400 opiskelijan osalta.

SM Extra audioartikkelit

Arvioinnissa koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat näkivät opiskelijoiden osaamisen keskeisinä vahvuuksina sähkö- ja työturvallisuusosaamisen, alan työmenetelmien hallinnan sekä yhteistyötaidot. Lisäksi perustutkinto-opiskelijoiden vahvuuksiksi arvioitiin etenkin digitaidot ja ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoiden vahvuuksiksi työelämätaidot.

Kehitettävää nähtiin opiskelijaryhmien teoriaosaamisessa sekä yrittäjyysosaamisessa.

– Näyttääkin siltä, että koulutuksen järjestäjät panostavat sähkö- ja työturvallisuuteen, sillä se nousi selkeäksi osaamisen vahvuudeksi, mikä on hyvä asia, kun toimitaan sähkö- ja automaatioalalla, toteaa johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen.

Perustutkinto-opiskelijoiden osaamisessa oli vaihtelua esimerkiksi työmenetelmien hallinnassa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa. Kyseiset taidot olivat vahvuuksia joillekin opiskelijoille, kun taas toisten taidoissa oli kehitettävää.

Arvosanoin tarkasteltuna osaaminen oli keskimäärin hyvällä tasolla. Osaamisen erot näyttävät tasoittuvan iän ja työkokemuksen karttuessa sekä mahdollisen lisäkoulutuksen myötä, sillä kiitettävien arvosanojen osuus kasvoi ja tyydyttävien laski siirryttäessä nuorimmasta ikäluokasta vanhimpaan.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto on hakijamääriltään suosittu tutkinto. Hakijamäärä on kasvanut paljon viime vuosina ja vuoden 2022 yhteishaussa hakijamäärä ylitti reilusti 10 000 hakijan rajan.

Lisätietoa ePressin sivulla

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!