Sähköalan järjestöt jatkavat Jyväskylän Sähkömessujen yhteistyökumppaneina

Sähköalan merkittävät järjestöt, Sähköinsinöörit – SIL ry ja Sähkösuunnittelijat NSS ry, ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimukset koskien vuoden 2026 helmikuussa järjestettäviä Jyväskylän Sähkömessuja.

Yhteistyöjärjestöt edustavat kattavasti sähköistyksen ammattilais- ja yrityskenttää. Ne näkevät Jyväskylän Sähkömessut koko alan yhteisenä tapahtumana, joka on jäsenistölle tärkeä.

SILin toiminnanjohtaja Marko Vuorio kertoo yhdistyksen olleen aktiviinen yhteistyökumppani jo vuosikymmenten ajan.

”Yhteistyösopimuksella haluamme nostaa esiin Jyväskylän Sähkömessujen erityisen merkityksen alan yhteen kokoavana ammattilaistapahtumana. Sen laaja tarjonta kohtaa niin ikään laajan jäsenistömme tarpeet ja odotukset”, Vuorio sanoo.

”Jäsenemme ovat suunnittelijoita ja suunnittelutoimistoja, joille on oleellista tuntea tuotteet, järjestelmät ja niiden toimittajat”, yhteistyösopimuksen tehneen NSS:n toimitusjohtaja Markku Säkö kertoo.

Myyntijohtaja Hannu Mennala Jyväskylän messut oy:stä näkee alan järjestöjen panoksen Jyväskylän Sähkömessujen suunnitteluun ja järjestelyihin erittäin tärkeänä. Edustavathan ne sekä alan yrityksiä että messukävijöitä eri ammattiryhmineen ja opiskelijoineen.

Jyväskylän Sähkömessuilla on neuvottelukunta, johon kuuluu nyt sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen lisäksi Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, Sähköteknisen kaupan liitto ry ja Suomen valoteknillinen seura ry. Mukana on myös näytteilleasettajayrityksiä ja eri kävijäryhmien edustajia.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!