Sähköalan ammatilliseen koulutukseen on syytä panostaa

Sähköurakoitsijat ovat huolissaan ammattikoulujen opetuksen vaihtelevasta laadusta, lisääntyneistä opintojen keskeytyksistä ja valmistuneiden pätevyydestä.

SM Extra audioartikkelit

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n saaman palautteen mukaan opetuksen heikko laatu vähentää toisen asteen opintojen houkuttelevuutta, mikä puolestaan asettaa haasteita osaavien sähköurakoitsijoiden saatavuudelle tulevaisuudessa.

– Syyt opetuksen tason laskuun löytyvät opettajien resurssien kasvaneesta käytöstä muihin kuin opetustehtäviin sekä budjettien kanavoitumisesta vääriin kohteisiin, STUL ry:n oppilaitosyhteistyöstä vastaava koulutusasiantuntija Mauri Moilanen sanoo.

– Sähköalalla tilanne on kuitenkin pääsääntöisesti hyvä. Valtaosa opiskelijoista hakeutuu alalle ensisijaisena vaihtoehtona, ja hakijamäärät ovat olleet kasvussa jo 2000-luvun alusta lähtien, Moilanen jatkaa.

Sähköalan peruskoulutuksen vetovoima on vahva, koska se tarjoaa laaja-alaiset työllistymismahdollisuudet. Hakijat voivat erikoistua sähköautomaatioon, aurinko- ja tuulivoimaan, tietoliikenteeseen ja moniin muihin osa-alueisiin.

– Vihreä siirtymä lisää sähkön merkitystä tulevaisuudessa entisestään. Vaikka monilla alan oppilaitoksilla menee nyt hyvin, siihen ei voi tuudittautua. On tärkeää, että opetukseen panostetaan, Moilanen sanoo.

STUL ja sen alueosastot haluavat tukea etenkin toisen asteen oppilaitoksia ja esimerkiksi tiedottavat urakoitsijoita työssäoppimisjaksojen ajoituksesta. Se parantaa työssäoppimispaikkojen saatavuutta ja laatua opiskelijoille.

Toisen asteen koulutus toimii usein väylänä jatko-opintoihin, mutta urakoitsijat pitävät kaksoistutkintoa ongelmallisena. Toisen asteen koulutuksen suorittaneita, päteviä tekijöitä ei haluta päästää karkaamaan korkeakouluihin.

Sähköalan koulutustarjontaan voi tutustua Opopäivillä Rovaniemellä 8.-10.2.2024: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/opopaivat2024/

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!