Sähköalalla varaudutaan eläköitymisiin

Sähkömaailman Alan mielestä -palstalla kysytään Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenten näkemyksiä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Lehden kesäkuun numeron kyselyn aiheena oli henkilöstön eläköityminen ja alan työvoimatarve.

SM Extra audioartikkelit

Kyselyyn vastanneista 207 yrityksestä yli joka neljäs kertoi, että jopa puolet yrityksen henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle tulevien viiden vuoden aikana. Luku on huolestuttavan suuri, mutta vastauksista päätellen monet kyselyn vastaajista olivat iäkkäämpiä pienyrittäjiä, jotka kertoivat harkitsevansa itse eläkkeelle jäämistä tai ainakin työnteon vähentämistä lähivuosina:

”Vähennetään pikkuhiljaa työntekoa. Seuraajasuunnittelu on käynnissä.”
”Yksinyrittäjä, 70 vuotta tuli mittariin talvella.”
”Meillä kaikki ovat jo eläkeläisiä.”
”Minua asia ei oikeastaan koske, sillä ole 73 v. ja teen hommia hissukseen.”

Huoli toiminnan jatkumisesta painaa kuitenkin monia:

”Eläköitymisen jälkeen yritystoiminta todennäköisesti lopetetaan, koska ei ole tiedossa jatkajaa.”
”Yritystoiminnan jatkajaa on haettava sekä firmasta että ulkopuolelta.”
”Kehitän firmastani vähitellen sijoitusyhtiötä eläkepäiviä varten, koska en tippaakaan luota valtion eläkkeisiin.”

Monissa yrityksissä eläköitymisiin on varauduttu palkkaamalla uusia, nuoria työntekijöitä ja harjoittelijoita:

”Uusien asentajien perehdyttämistä alaan oppisopimuskoulutuksella on tehty jo vuosia. Työyhteisön kehittämissuunnitelman hankilöstöosiossa seurataan tilannetta seuraavalle 5 vuodelle ja varaudutaan eläköitymiset korvaaviin rekrytointeihin.”
”Ennakoivaan rekrytointiin pitää kiinnittää huomiota.”
”Rekrytoimme koko ajan uusia työntekijöitä ja etsimme uusia nuoria tekijöitä eri tehtäviin.”
”Vanhojen jäärien osaamista yritetään siirtää nuoremmille työn ohessa hissukseen, jottei tule isoa jytkyä.”

Rakennusalan päälle on kertynyt synkkiä suhdannepilviä, mutta vielä toistaiseksi näköpiirissä oleva työntekijöiden irtisanomistarve vaikuttaa suhteellisen maltilliselta. Kyselyn avoimissa vastauksissa korostuu pikemmin työvoiman saatavuuden haastavuus:

”Uusia asentajia on vaikeaa löytää tämänhetkisessä työvoimatilanteessa.”
”Uutta verta on vaikea löytää.”
”Olemme valmiita palkkaamaan nuoria kavereita, kun sopivia henkilöitä löytyy.”
”Työvoimapula on kova ja nuoria ei tule alalle riittävästi. Alalle tulevista harvat tulevat urakointibisnekseen.”

Myös vanhojen työntekijöiden työssäjaksamiseen kannattaa kiinnittää huomiota:

”Tyky-asiat on oltava kunnossa, niin vanhatkin vielä jaksavat.”
”Meillä 2 on eläkkeellä ja 1 auttelee vielä. On 74 v.”

Kesäkuun alan mielestä -kysely lähetettiin 1 390:lle STULin jäsenelle, joista 207 vastasi.

Mikko Arvinen, teksti