Sähköala palkitsi hyviä opinnäytetöitä

Roni, Alexandra ja Eemeli vastaanottivat palkinnot joulukuussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tiloissa Espoossa. Kuva Ari Uusitalo.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön tuhannen euron arvoiset Vuoden 2019 Hyvän opinnäytetyön stipendit myönnettiin Metropolia-ammattikorkeakoulusta insinööreiksi valmistuneille Roni Itämäelle, Alexandra Maltuschille ja Eemeli Hyvöselle.

Roni Itämäen Sweco Industry oy:lle tekemä insinöörityö ”Moottoriohjaus prosessiteollisuudessa” käsittelee moottorikäyttöihin liittyviä vaatimuksia ja prosessiteollisuuden moottoriohjausjärjestelmiä. Stipendin myöntämisperustelujen mukaan sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman lopputyössä onnistuttiin kokoamaan moottorinohjausten keskeisimmät käyttökohteet ja -tavat kiitettävästi yksiin kansiin.

Opiskeluaikanaan myös näiden Sähkömaailma.fi-sivujen toimittajana työskennelleen Alexandra Maltuschin lopputyö ”Urheilukenttä- ja liikunta-alueiden ulkovalaistuksen energiataloudellinen mitoitus”, on palkintoraadin mukaan mielenkiintoinen ja kattava esimerkki urheilualueen valaistuksen teknisestä suunnittelusta ja hankkeen elinkaaren aikaisen kustannusrakenteen arvioinnista.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Eemeli Hyvösen sähkötekniikan koulutusohjelman insinöörityö ”Keski- ja pienjänniteverkon suunnitteluohjeen laatiminen” käsitteli Helen-sähköverkko oy:n keski- ja pienjänniteverkon suunnitteluohjeistuksen laadintaa. Palkintoraadin mukaan työ on tehty perusteellisesti ja huolellisesti, ja se toimii hyvänä pohjana myöhemmin laadittavalle varsinaiselle suunnitteluohjeistukselle.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön palkinnot ja stipendit