RESPA-harjoitus testaa sähkön jakeluhäiriöihin varautumista

RESPA 22 -harjoituksessa pääkaupunkiseudun energiayhtiöt ja viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaa laajassa ja pitkäkestoisessa kanta- ja jakeluverkkojen häiriötilanteessa.

SM Extra audioartikkelit

Harjoitus järjestetään 28.−29.9. Harjoituksessa kuvitteellinen sään aiheuttama häiriö lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot pääkaupunkiseudulla Helen Sähköverkko Oy:n, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Harjoitusskenaariossa Pohjois-Suomen siirtoyhteyksien vikaantumisesta alkava tapahtumasarja yhdessä vakavien sääilmiöiden ja perustuotantolaitosten vikaantumisten kanssa johtaa sähköpulaan ja siitä seuraavaan suurhäiriöön.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa viranomaisten, kaupunkien ja yritysten toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä teknologian ja erilaisten it-järjestelmien hyödynnettävyyttä viankorjauksen aikana.

RESPA 22 -harjoituksen järjestää Huoltovarmuusorganisaation Sähköpooli. Harjoitukseen osallistuvat Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Helen Sähköverkko Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Caruna Oy, Helsingin, Espoo ja Vantaan kaupungit, alueen pelastuslaitokset, valtioneuvoston kanslia, Yle sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöitä.

Harjoitukseen osallistuu noin 400 henkilöä. Harjoitus jatkaa vuodesta 2017 lähtien järjestettyjen Jäätyvä-harjoitusten sarjaa.

Sähköpoolin tiedote