Ratkaisuilla on kiire

Jyrki Laurikainen. Kuva Susanna Kekkonen.
Jyrki Laurikainen.

Kolumni, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

Olemme eläneet kuluneet pari vuotta mittavien kriisien aikaa, ja valitettavasti tilanne on kehittynyt lähikuukausien aikana ratkaisevasti vaikeampaan. Vaikutukset näkyvät merkittävästi myös kiinteistö- ja rakentamisalalla eivätkä tulevat kuukaudet näytä edeltäjiään tasaisemmilta. Kustannusten nousu, inflaatio, Venäjän hyökkäyssota sekä energia- ja ilmastokriisi – yhteiskuntia, yrityksiä ja kansalaisia koetellaan tällä hetkellä.

Nykytilanne on johtanut siihen, että koskaan aiemmin ei ole ollut näin suurta ja kiireellistä tarvetta energiansäästötoimille. Nyt onkin kiirehdittävä toimia sähköisen talotekniikan kokonaisratkaisujen toteuttamiseksi.

Meillä on halu ymmärtää, miten olemassa olevassa kiinteistökannassa on mahdollista pienentää energiankulutusta ja kohdentaa sitä hiljaisempiin ajankohtiin. Toisaalta tarvitsemme myös tietoa, millaisia energia- ja talotekniikkainvestointeja on tehtävä, jotta olemassa olevat ja uudet kiinteistöt vastaavat energiamurrokseen.

Talotekniikan tulevaisuus on kokonaisuuden hallinnassa. Useiden järjestelmien tulee keskustella keskenään ja ulkoisia datalähteitä, kuten hinta- ja säätietoja, on pystyttävä hyödyntämään kokonaisohjauksessa.

Talotekniset suunnittelijat ja urakoitsijat on syytä ottaa mukaan hankkeiden suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Tarkastuksiin ja koekäyttöihin on panostettava selvästi aiempaa enemmän. Toimiva järjestelmä vaatii myös käyttäjänsä. Tällä hetkellä alan osaajia ei ole riittävästi eikä tarve ole tulevaisuudessa vähenemään päin.

”Vaatimustaso kasvaa samalla kun järjestelmät kehittyvät.

Vaatimustaso kasvaa samalla kun järjestelmät kehittyvät. Esimerkiksi ylläpitohenkilökunnan korkea osaaminen on entistä kriittisempää kiinteistön elinkaaren aikana ja siksi kaikille koulutustasoille olisi lisättävä aloituspaikkoja. Yritysten taas tulisi panostaa työntekijöiden täydennyskoulutukseen.

Se, mitä me kiinteistönomistajat ja rakennuttajat asiaa edistääksemme voimme tehdä, on pitää huoli siitä, että talotekninen kokonaisuus on mukana heti hankkeen toteutusta suunniteltaessa. Hankkeen aikataulussa on taas huomioitava riittävä aika testaukselle ja koekäytölle. Järjestelmän on osoitettava toimivuutensa ennen kuin hanke luovutetaan tilaajalle.

Jyrki Laurikainen

Kirjoittaja on Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n toimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!