RAKLI: Rakennuskustannusten nousu huolestuttaa sijoittajia

Vilkas rakentaminen nostaa rakennuskustannuksia, jotka koettiin RAKLIn barometrissa asuntorakentamisen pahimmaksi pullonkaulaksi. Niin tonttien, rakennusmateriaalien kuin työvoimankin hinnan ennakoidaan nousevan tulevan vuoden aikana.

SM Extra audioartikkelit

RAKLIn vuokra-asuntobarometriin vastanneet kiinteistösijoittajat ja rakennuttajat uskovat vuokra-asuntosijoittamisen suosion pysyvän edelleen vahvana. Etenkin kansainvälisten sijoittajien kiinnostus suomalaisia vuokra-asuntosijoituksia kohtaan on jälleen vahvassa kasvussa.

– Barometriin vastanneet asiantuntijat jakavat huolen rakennuskustannusten jatkuvasta noususta. Niin tonttien, rakennusmateriaalien kuin työvoiman hinnan arvioidaan kasvavan tulevan vuoden aikana. On selvää, että jatkuvalla kustannusten lisäyksellä on vaikutus myös asumisen hintaan. Erilaiset kaavamääräykset ovat tästä hyvä esimerkki. Myös asumisen verokuorma on kestämättömän korkealla. Uusia toimia mietittäessä ja vanhoja arvioitaessa tuleekin tarkastella niiden vaikutus asumisen hintaan, RAKLIn asumisen johtaja Aija Tasa sanoo järjestön tiedotteessa.

Sähkömaailman uutinen: Sähkö- ja rakennustarvikkeiden hintojen nousu jatkuu