RAKLI: PK-seudun rakentaminen jatkuu vilkkaana

RAKLI ry:n suhdannekatsauksen mukaan rakentamisen määrä nousee Suomessa tänä vuonna viime vuotta suuremmaksi. Kehitys poikkeaa muista elinkeinosektoreista ja harvinaista myös kansainvälisesti.

SM Extra audioartikkelit

Pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinat ovat pysyneet vilkkaana kuluvana vuonna. Tällä on ollut keskeinen merkitys Suomen rakentamisen hyvälle kehitykselle. Ensi vuonna pääkaupunkiseudun rakentamisen ennakoidaan pysyvän ennallaan, mutta muulla Suomessa rakentamisen pelätään vähentyvän selvästi.

Kiinteistöalaa ja rakennuttamisen ammattilaisia edustavan RAKLI ry:n johtaja Mikko Somersalmen mukaan rakennusalalla on nyt keskeinen rooli elvytyksen näkökulmasta.

– Vuosi ei ole ollut yhtä poikkeuksellinen kiinteistö- ja rakentamisalalla kuin useilla muilla sektoreilla. Noin 40 prosenttia RAKLIn marraskuiseen koronapulssikyselyyn vastanneista kuitenkin kertoi, että korona on vaikuttanut haitallisesti rakennusinvestointeihin. Tähän merkittävänä syynä on käytännön haasteet hankkeiden läpiviennissä, esimerkiksi asuntokohteiden saneerauksissa, Somersalmi arvioi.

– Ensi vuoden osalta 70 prosenttia vastaajista arvioi investointiohjelmansa toteutuvan suunnitellusti, joten ammattimaisilla kiinteistönomistajilla riittää investointihalukkuutta tulevina vuosina. Tämä edellyttää kuitenkin, ettei taloustilanne oleellisesti heikkene ja saatavilla on investointikelpoisia tontteja, Somersalmi jatkaa RAKLIn tiedotteessa.