Rakentamislain saama kritiikki johti moniin aikataulumuutoksiin

Ympäristöministeriön saama lausuntopalaute rakentamislaista on ollut siinä määrin massiivista ja kriittistä, että useat sen lainkohdat joko kumotaan tai niiden voimaantuloa lykätään vuodella.

Ympäristöministeriö sai rakentamislain korjaamiseen 9.1. – 5.3. järjestetyllä lausuntokierroksella 279 kriittistä lausuntoa.

Tietomalli rakennusluvan
ehtona siirtyy vuodella

Tietomallimuotoisen rakentamisluvan voimaantulo on siirtymässä vuodella eteenpäin. Tietomallia rakennusluvan ehtona vaaditaan 1.1.2026 alkaen.

Sama vuoden lisäaika koskee rakentamisluvan kolmen kuukauden käsittelyaikataulua sekä rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan velvoitetta. Hiilijalanjälkilaskennan sisältävä rakennuksen ilmastoselvitys säädetään toimitettavaksi lopputarkastuksen yhteydessä.

Ympäristöministeriön mukaan alalla tarvitaan kohtuullisesti lisäaikaa muutoksiin valmistautumiseen. Pääosin rakentamislaki kuitenkin tulee voimaan 1.1.2025, ministeriö huomauttaa.

Säädös urakan
päävastuullisuudesta kumoon

Siirtymäajan asemesta urakan päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskeva pykälä kumotaan kokonaan, ja rakentamislain muista pykälistä poistetaan maininta päävastuullisesta toteuttajasta. RIL reagoi pykälään voimakkaasti omassa lausunnossaan.

Edellisen hallituksen säätämä päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuu, joka ei ole vielä tullut voimaan, uhkaisi lausuntopalautteen perusteella johtaa muun muassa aikatauluviivästyksiin, mutta myös lisääntyviin oikeusprosesseihin ja vastuun hämärtymiseen rakennusalan sopimussuhteissa.

Uusiokäyttö helpottuu

Rakennuksen materiaaliseloste muuttuu rakennustuoteluetteloksi. Ympäristöministeriön mukaan se tarkoittaa sitä, että rakennusmateriaalien sijaan seurataan rakennustuotteiden määrää. Tämän muutoksen on määrä helpottaa rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä. Tilanne on ollut ongelmallinen muun muassa CE-merkintöihin liittyvän tulkinnan takia.

”Rakentamislain korjaussarjalla karsimme byrokratiaa ja sujuvoitamme rakentamista. Lausuntopalaute laista on luettu ja esitystä viilattu siten, että tavoitteemme edistyvät, mutta laki on myös kohtuudella toteutettavissa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan hallituksen hyväksymässä lainsäädäntösuunnitelmassa hallituksen esitys rakentamislain muuttamisesta ajoittuu virallisesti tulevaan syyskuuhun.

Reijo Holopainen

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!