Rakentamiseen laatua lailla

Kai Puustinen
Kai Puustinen

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus 1/2021

SM Extra audioartikkelit

Hallitusohjelman mukainen rakentamisen laadun parantaminen on käynnistetty maankäyttö- ja rakentamislain uudistamisella, johon viime vuoden aikana on haettu alan toimijoilta mielipiteitä. Lakiluonnostelussa esiin on noussut viiden vuoden takuuta, rakennusprojektiin ryhtyvän vastuun pienentämistä ja urakoitsijoiden vastuun kasvattamista.

Työn ja tuotteiden takuuajat vaikuttavat esimerkiksi rakennusaikaisiin vakuuksiin ja sitä kautta takauksiin, joita kaikkien urakoitsijoiden pitää työnsä tekemisen vakuudeksi hankkia. Suora vaikutus olisi 2,5-kertaistuminen tai toisinpäin laskien nykyisen työkannan putoaminen 40 prosenttiin nykyisestä. Luonnollisesti tämä olisi kuolinisku monelle yritykselle eikä varmastikaan hallituksen tahtotila.

Päähuomio valmistelussa on kääntynyt pois itse asiasta eli rakentamisen laadusta. Eivät vastuun siirrot tai takuuaikojen pidentämiset sitä paranna. Ennemminkin pitäisi tarkastella laatuongelmia, niiden pohjalta tehtäviä ohjeistuksia ja seurantaa.

Täysin ymmärrettävä tosin itse tavoiteasetanta on. Paikallispolitiikassa lähes kaikki kansanedustajat ovat varmaan törmänneet niin koulujen kuin muidenkin julkisten rakennusten käyttökieltoihin rakentamisessa tai käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Sähköalan ja laajemmin nähtynä koko talotekniikan on otettava voimakkaammin oma merkittävä roolinsa, sillä vastuu rakennusten toimivuudesta suunnitellulla tavalla on usein täysin kiinni siitä, miten talotekniikan ratkaisut toimivat, miten niitä käytetään ja huolletaan. Rakennusvirhe on se, jos pinnat suljetaan kosteina, mutta käyttövirhe on se, jos ilmanvaihtoa ei käytetä suunnitellusti. Lopputulos on usein sama – käyttökelvoton rakennus.

Digitalisointi antaa mahdollisuuden jatkuvaan, tallennettuun talotekniikan käytönvalvontaan ja yhdenkään omasta liiketoiminnastaan huolehtivan urakoitsijan ei uskoisi tulevaisuudessa allekirjoittavan asennussopimusta rakennukseen, josta käyttötietoja ei pystytä todentamaan, oli takuu sitten kaksi tai kolme vuotta.

Keskustelu talotekniikan roolista rakentamisen laadussa on aloitettava viimeistään nyt ja toimivia ehdotuksia täytyy pystyä tarjoamaan seuraavien muutamien kuukausien aikana lakia valmistelevalle ympäristöministeriölle. Laadukas rakentaminen on nimittäin kaikkien yhteinen etu ja tuntuu suorastaan uskomattomalta, että sitä varten pitää säätää laki.

Kai Puustinen

Sähkömaailman päätoimittaja