Rakennusta ei voi rokottaa vai voiko?

Piia Sormunen

Kolumni, Tampereen yliopiston talotekniikan Industry Professor ja Granlund Oy:n kehitysjohtaja Piia Sormunen.

SM Extra audioartikkelit

Yhteiskunnat ovat globaalisti suuressa kriisissä, jota tahdittavat koronapandemian lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat kriisit. Ilmastokriisi lisää myös terveysriskejä ja kiihdyttää uusien pandemioiden syntyä.

Maailman väestöä rokotetaan nyt vauhdilla koronavirusta vastaan, mutta virukset muuntuvat ja uusia virusvariantteja syntyy. Rokotuskehitys tulee olemaan kilpajuoksua virusmuunnoksia vastaan. Virusvarianttien lisäksi noroviruksen, MRSA-laitosepidemioiden, hengitystieinfektioiden ja bakteeritautien, kuten vakavien AMR-bakteerien aiheuttamien tautien, riski kasvaa ympäristössämme.

Rakennetun ympäristön rooli kansanterveyteen liittyvien toimien tukemisessa ja infektioriskien vähentämisessä on merkittävä. Olemme siis murroksessa, joka vaatii systemaattista muutosta, tutkimusta ja ratkaisuja rakennusten sisäympäristöissä ihmisestä toiseen leviävien terveysuhkien ennakoinnissa ja ennaltaehkäisyssä.

Koronapandemian kukistamiseksi väestön rokotuskehityksen lisäksi on tärkeää keskittyä kehittämään rakennuksiin kohdentuvia terveysturvallisuutta parantavia ratkaisuja ja palveluita. Samalla voidaan edistää rakennuskannan energiatehokkuus- ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

Tulevaisuuden älykäs rakennus ennakoi, reagoi ja parantaa ihmisten turvallisuutta sekä varmistaa sisäympäristön terveellisyyden. Se kommunikoi käyttäjiensä kanssa ja kertoo heille, mitkä ovat tilan tartuntariskit. Se havaitsee pinnoilla, sisäilmassa tai vesi- ja viemärijärjestelmissä olevat mikrobit ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen käyttäjien turvallisuuden.

Älykäs rakennus kommunikoi yhteiskunnan järjestelmien kanssa epidemioiden ja niiden uhkiin liittyvän tiedon osalta. Älykkäässä rakennuksessa ihminen, rakennus ja yhteiskunta kytkeytyvät yhteiseen reaaliaikaiseen digitaaliseen ympäristöön ja jakavat tietoa keskenään terveellisyyttä uhkaavista tekijöistä.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa rakennukset muodostavat hajautetun yhdessä toimivan järjestelmän, joka takaa rakennusten terveellisyyden, energiatehokkuuden ja hiilineutraalisuuden.

Älykkäällä rakennuksella tulee olemaan tärkeä rooli sopeutumisessamme elämään koronaviruksen kanssa sekä varautumisessa tuleviin kriiseihin ja pandemioihin.

Piia Sormunen

Tampereen yliopiston talotekniikan Industry Professor ja Granlund Oy:n kehitysjohtaja

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!