Rakennusalan trendit: toinen kvartaali edellisvuoden tasoa

Vuoden toisen kvartaalin voidaan odottaa yltävän edellisvuoden tasolle alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvolla mitattuna. Hankkeiden määrä on kuitenkin viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi (-14 %), ilmenee RPT Byggfaktan Rakennusalan trendit -verkkopalvelussa.

SM Extra audioartikkelit

Suurimmat rakennushankkeet, joiden odotetaan alkavan toisella vuosineljänneksellä, ovat Toimistotalo Pasilan Keskitorni Helsingissä (220 miljoonaa euroa), Päijät-Hämeen keskussairaalan uudistus Lahdessa (156 miljoonaa euroa), lauttaliikenteen korvaava kiinteä yhteys Hailuodolla (121 miljoonaa euroa) sekä poliisitalo Tampereella (100 miljoonaa euroa).

Rakentamisen arvo saattaa nousta useammalla alueella edellisvuoden toiseen vuosineljäkseen verrattuna: Etelä-Suomessa, Lounais-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa sekä Itä-Suomessa. Alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo laskee puolestaan pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

Trendi, jossa uudisrakentamisen sekä yksityisen rakentamisen osuudet kokonaisrakentamisesta laskevat edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden, jatkuu toisella vuosineljänneksellä. Korjausrakentamisen osuus alkavien rakennushankkeiden kokonaisarvosta nousee 17 % viime vuoden toiseen kvartaaliin verrattuna.

Asuinrakentamisessa näkyy korkea piikki ylöspäin, joka johtuu siitä, että suuria määriä alkavaksi suunniteltuja hankkeita on siirretty edellisiltä vuosineljänneksiltä toiselle kvartaalille. Vaikka hankkeilla on valmius käynnistyä, suuri osa siirtyy yhä tulevaisuuteen toisen vuosineljänneksen edetessä.

Liike- ja toimistotalojen, kokoontumistilojen sekä urheilun ja virkistyksen segmenteissä alkavaksi suunniteltujen hankkeiden arvo on korkealla tasolla viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Koulurakentamisen arvo ei yllä edellisvuoden arvoon ja terveydenhoidon hankkeet pysyvät matalalla tasolla.

Lisätietoja:
Rakennusalan trendit -verkkopalvelu