Pykäläviidakko: Saako työntekijän tartunnasta kertoa?

Rakennustyömaille on paikannettu tänä vuonna useita laajoja tartuntaketjuja. Kuvituskuva. Kuva Mikko Arvinen.
Rakennustyömaille on paikannettu tänä vuonna useita laajoja tartuntaketjuja. Kuvituskuva. Kuva Mikko Arvinen.

Mitä terveystiedoilla tarkoitetaan? Voiko työnantaja kertoa työntekijänsä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta? Saako työnantaja mitata työntekijän kuumeen tai tehdä muita testejä ja terveystarkastuksia työpaikalla?

Terveystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä. Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja on suojeltava erityisen tarkasti.

Mikä sitten on terveystieto ja mikä ei? Tieto siitä, että henkilö on saanut koronavirustartunnan, on terveystieto. Sitä vastoin tieto siitä, että henkilö on palannut riskialueelta, ei sitä ole. Myöskään tieto siitä, että henkilö on karanteenissa antamatta lisätietoja sen syystä, ei ole terveystieto.

Kaikki edellä mainitut tiedot ovat kuitenkin henkilötietoja ja niiden käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä.

Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ohella lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki). Työelämän tietosuojalaissa on erikseen säädetty työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevasta tarpeellisuusvaatimuksesta ja terveystietojen käsittelystä. Sovellettavaksi voivat tulla myös tartuntatautilaki ja muu työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö.

Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.

Työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveystietojen käsittelyä. Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista.

Tarvittaessa työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään. Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, tai työntekijä on asetettu karanteeniin, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.

Työturvallisuus on laissa määritelty

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työpaikan turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuudesta järjestää lain nojalla terveydentilaa koskevia tarkastuksia ja testejä säädetään muun muassa työterveyshuoltolaissa. Vapaaehtoisia terveystarkastuksia voidaan myös järjestää.

Työelämän tietosuojalain mukaan työntekijöiden terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittamiseen sekä näytteiden ottamiseen tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja terveydenhuollon palveluja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti.

Terveystarkastukseen osallistuminen

Terveystarkastuksen suorittaa lääkäri tai asianmukaisen koulutuksen saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa. Tarkastuksen osana voidaan ottaa välttämättömiä näytteitä ja tehdä muu tutkimus, josta ei aiheudu merkittävää haittaa tutkittavalle. Työntekijällä on oikeus käydä terveystarkastuksessa tai tutkimuksissa työaikana.

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi kohdennettuja terveystarkastuksia tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Roger Lehtonen, teksti

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!