Ponnistetaan pidemmälle ja sukelletaan syvemmälle

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 1/2021.

Edessäsi on ensimmäinen Sähkömaailma Extra -julkaisu. Liikkeelle ei kuitenkaan lähdetä täysin tyhjästä, sillä lehden edeltäjät (Sähköurakoitsija 1958–1991) ja Sähköala (1991–2020) antavat vahvan pohjan uuden lehden käynnistämiselle.

Vuoden 1958 ensimmäisen Sähköurakoitsija-lehden pääkirjoituksessa todettiin muun muassa seuraavaa: ”Lehden tarkoituksena on toisaalta toimia yhdyssiteenä sekä neuvonta- ja tiedonantovälineenä oman ammattikunnan jäsenille pitääkseen nämä nopeasti tapahtuvan niin teknillisen ja kaupallisen kuin liikkeenjohdollisen ja työmarkkinakysymyksissä tapahtuvan kehityksen tasalla” sekä ”lehden avustajina toivotaan nähtävän sähköalan parhaat asiantuntijat”.

Pitkälti samoja tavoitteita asetetaan myös tälle lehdelle. Tuolloin yli 60 vuotta sitten oltiin koko valtakunnan sähköistyksen kynnyksellä. Myös tällä hetkellä sähköala on monella tapaa aallonharjalla. Hiilineutraaliuteen pyrittäessä sähköala tarjoaa ratkaisuja useaan haasteeseen. Liikenteessä ollaan siirtymässä vähäpäästöisiin tai päästöttömiin menetelmiin, samoin sähköntuotannossa.

Energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja sähköntuotannon ja -kulutuksen optimointiin siirryttäessä tarvitaan älykkäitä ohjaustapoja, joissa sähkö on vahvasti mukana. Myös kiertotaloudessa sähköalalla on paljon annettavaa ja alalla on keskeinen rooli tulevaisuuden ratkaisujen mahdollistajana.

Uudet asiat tuovat aina näkyvyyttä ja kiinnostusta alaa kohtaan, varsinkin jos ne edistävät yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamista. Kuitenkin on hyvä muistaa, että uusien asioiden taustalla on paljon syvällistä perustietoa sähköön liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista, jotka on tunnettava ennen kuin uusia ratkaisuja voidaan kehittää. Eikä myöskään unohdeta sähkö- ja paloturvallisuutta, koska ne tulevat vastaan myös kaikessa uudessa – ovat kyseessä sitten aurinkosähköasennukset, sähköajoneuvojen lataus, sähkövarastot tai PoE-asennukset.

Tarjolla olevan tiedon määrä sekä sen hakeminen ovat olennaisesti muuttuneet vuodesta 1958. Tänä päivänä tietoa on huomattavasti enemmän ja se on helposti alalla työskentelevien saatavilla. Konkreettisen työskentelyä ohjaavan tiedon lisäksi tarvitsemme näkemystä ja keskustelua laajemmista asiakokonaisuuksista ja niihin liittyvistä sidonnaisuuksista.

Sähkömaailma Extran tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen. Tarjolla on vielä aiempaa syväluotaavampia kirjoituksia sähköalan eri osa-alueista mahdollisimman asiantuntevasti ja kattavasti; tässä kyseisessä lehdessä muun muassa sähköautojen lataamisesta ja latausjärjestelmän oikean mitoituksen haastavuudesta.

Mukana on myös Sähköalasta tuttuja ja lukijatutkimuksessa toivottuja palstoja, kuten projektijuttu, teknisiä uutuuksia ja asennusmääräysten tulkintaa. Toivotan antoisia lukuhetkiä tämän ja seuraavien lehtien parissa!

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!