Pohdintaa ST-kortistosta

Kari Sirén
Kari Sirén

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Kolumni, diplomi-insinööri Kari Sirén.

ST-kortisto on koko sähköalan eri toimijoiden yhteistyönä tuottama tietopankki ja ”työkalukokoelma”, joka palvelee rakentamisen sähköistykseen ja tietojärjestelmiin liittyviä tarpeita. ST-kortiston käyttö on jo nyt varsin kattavaa, mutta edelleen on tahoja, joille aineistot ovat jääneet vieraiksi. Tiedottaminen ja kouluttaminen sekä kortiston käytön harjoittelu jo oppilaitoksissa auttavat ymmärtämään kortiston työskentelyyn tarjoamat hyödyt sekä mahdollisuudet.

Kaikkein tärkeintä on sähkönimikkeistön käyttö kaikessa sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä koskevassa dokumentoinnissa. Sähkönimikkeistö sisältää sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kansallisesti vakioidut koodit, nimitykset ja sisältökuvaukset.

Sähkönimikkeistöä käyttävät toimijat ja ohjelmistot puhuvat ”samaa kieltä”, jolloin asiat ovat järjestyksessä ja löytyvät tarvittaessa.

ST-kortiston hakukone on saanut käyttäjiltä toistuvasti kritiikkiä. Hakukoneen avulla osumia tulee usein liikaa, jolloin sen oikean osuman löytäminen on hankalaa. Hakukone on suositeltavaa kehittää entistä käyttäjälähtöisemmäksi ja käyttäjäläheisemmäksi. Hyvä hakukone on tietopankin tärkein ominaisuus.

Sähköurakoitsijapäivät Tampereella. Tervetuloa mukaan!

”On välttämätöntä saada aikaan keskusteluyhteys aineistoja laativien tahojen kesken.

Sähkötietokortiston pysyminen ajan tasalla on ainainen haaste sekä korttien laatijoille että kortiston ylläpidosta vastaaville. Ongelma johtuu osin siitä, että alan ohjeistoja laatii moni eri osapuoli, joiden välillä ei ole koordinaatiota. On välttämätöntä, että kaikkien eri sähköalaa koskevia aineistoja laativien tahojen kesken saadaan aikaan keskusteluyhteys, jotta sekaannukset ja päällekkäisyydet sekä turhat aineistojen päivitykset vältetään.

Uusinta uutta kortistossa ovat viime vuoden kuluessa julkaistut uudet selostuspohjat, kaupalliset asiakirjapohjat ja sähkönimikkeistön päivitys. Ne toimivat kuten ennenkin, mutta digitaaliseen tiedonhallintaan tähtäävää systematiikkaa on parannettu huomattavasti ja kiinteistön koko elinkaari on kattavammin mukana. Tuotetietojen tallentamisen merkitystä on myös korostettu.

Sähkötieto ry on mielestäni onnistunut hyvin täyttämään alan asettamat vaatimukset laadukkaiden ST-korttien laatimiseksi ja ST-kortisto on jopa maailman mittakaavassa ainutlaatuinen sähköalan tietopankki ja ”työkalu”, joka täyttää tehtävänsä myös tulevaisuudessa.

Kari Sirén

Kirjoittaja on Sähkötekniikka oy Kari Sirénin hallituksen puheenjohtaja.