Peltisepän sähköisku toi tuomion sähköurakoitsijalle

Sähköaseman muuntajan väliseinän pellitystä tehnyt peltiseppä sai vakavan sähköiskun Vantaalla elokuussa 2018.

Peltiseppä luuli, että sähköasema on työn aikana kokonaan jännitteetön. Todellisuudessa työt oli tarkoitus tehdä niin, että sähköaseman toinen muuntaja on jännitteellinen ja toinen jännitteetön. Työ oli tarkoitus tehdä aina jännitteettömällä puolella.

Muuntajien välisessä seinässä oli ylijännitesuoja, jota ei oltu huomioitu töiden suunnittelussa. Peltiseppä oli siirtämässä väliseinän hattupeltejä, jolloin pelti oli mennyt noin puolen metrin päähän ylijännitesuojasta. Tämän seurauksena syntyi jännitteellinen valokaari, joka aiheutti peltisepälle vakavan sähköiskun.

Sähköasemalla työskenneltiin 110 kilovoltin jännitteiden läheisyydessä, joten käräjäoikeuden mukaan vahingonvaara on ollut erityisen vakava. Päätoteuttajalla ei ollut erityistä sähköteknistä osaamista, minkä vuoksi rakennuttajana toimineen sähköalan yrityksen olisi tullut yksilöidä vaaratekijät suuremmalla tarkkuudella turvallisuussuunnitelmiin.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sähköalan yrityksen turvallisuuskoordinaattorin 50 päiväsakon ja päätoteuttajana toimineen rakennusalan yrityksen työpäällikön 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Syyte vammantuottamuksesta ja vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 6.4.2021.

Työsuojelun lakimies Tanja Välke Etelä-Suomen aluehallintovirastosta painottaa, että rakennustyön turvallisuussuunnittelussa tulee aina ottaa huomioon työmaan erityispiirteet.

– Kun työskennellään sähkövaarallisella työmaalla, on erityisen tärkeää huomioida sähkövaarat työvaiheiden suunnittelussa ja kirjallisissa suunnitelmissa, Välke muistuttaa aluehallintoviraston tiedotteessa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!