Pätevyyksille ja sertifikaateille annetaan arvoa

Sähköalan pätevyyksiä ja sertifiointeja myöntävän Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n toimitusjohtaja Olli Vitikan mukaan urakoitsijat voivat osoittaa tilaajille yrityksen akkreditoitujen sertifikaattien avulla, että toiminta on laadukasta, pitkäjänteistä ja luotettavaa.
Sähköalan pätevyyksiä ja sertifiointeja myöntävän Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n toimitusjohtaja Olli Vitikan mukaan urakoitsijat voivat osoittaa tilaajille yrityksen akkreditoitujen sertifikaattien avulla, että toiminta on laadukasta, pitkäjänteistä ja luotettavaa.

Sähkömaailman kesäkuun Alan mielestä -kyselyyn vastanneet urakoitsijat näkevät vapaaehtoisten pätevyyksien ja sertifikaattien hankinnalla olevan monia eri hyötyjä:

Pätevyyksien uskotaan kehittävän toimintaa ja parantavan laatua.

Monet sähköalan pätevyydet ovat suoraan laista tulevia vaatimuksia ja siten pakollisia toiminnan harjoittamiselle. Sertifikaatit puolestaan perustuvat yrityksen ulkopuolisen tahon suorittamiin auditointeihin ja tarkastuksiin.

Caverion oyj:n sähkötöiden johtajien koordinaattori Vesa Rautsala sekä laatu- ja ympäristöpäällikkö Jorma Kekki kertovat, että lakisääteisten pätevyyksien lisäksi yhtiöllä on myös lukuisia vapaaehtoisia pätevyyksiä, kuten lämpökuvaajan ja sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys, antenni- ja tietoverkkopuolen AT-pätevyys sekä räjähdysvaarallisia tiloja koskevia ATEX-pätevyyksiä.

– Hankittu pätevyys kertoo siitä, että kyseinen henkilö haluaa kehittyä alansa ammattilaisena. Ne kertovat myös siitä, että henkilöllä on kykyä ja halua ottaa lisää vastuuta.

Yhtiöllä on myös voimassa tärkeimmät ISO-sertifikaatit: Laatu ISO 9001:2015, Ympäristö ISO 14001:2015 ja Työterveys ja -turvallisuus ISO 45001:2018.

– Sertifikaattien perusteella voidaan muodostaa kuva yrityksen toimintamenetelmistä ja tavoista laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tilaajat arvostavat

Oulusta käsin toimivalla Sähkö-Polar oy:llä on sekä SU- että TU-pätevyydet. Yhtiön sähköpätevyysluokka on S1, mikä mahdollistaa kaikkien sähkötöiden tekemisen. Yhtiön toimitusjohtaja Tauno Sipola kertoo, että tilaajat arvostavat näitä pätevyyksiä ja luottavat nämä hankkineeseen yritykseen.

– Pätevyydet helpottavat markkinointia ja kilpailua urakoista. Julkisen puolen rakennuttajilla niillä on vielä isompi merkitys kuin yksityisellä puolella. Omakotirakentajat eivät niistä juurikaan ole kiinnostuneita, Sipola sanoo.

Osaamisen varmistamiseksi

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on Suomen suurin sähkörakennuttaja. Ilmiselvää on, että urakointiyrityksen sähkötöiden johtajalta täytyy löytyä kulloinkin vaadittava Seti-pätevyys.

– Näin voimme olla varmoja siitä, että sähköalan koulutusta ja työkokemusta sekä muun muassa alan turvallisuuskorttikoulutuksia koskevat ehdot ovat kunnossa ja vaatimusten mukaisia. Pätevyyksien ja sertifikaattien perusteella tiedämme, millaisia töitä kullakin yrityksellä voidaan teettää, sähkörakennuttaja Risto Kristola sanoo.

Tarvittavat pätevyysvaatimukset kerrotaan tarjouspyynnöissä, kun esimerkiksi puitesopimuksia kilpailutetaan 2 – 3 vuoden välein.

– Suorahankinnoissa, mikäli esimerkiksi tiettyyn työhön tarvitaan erikoisosaamista, sähkörakennuttajat ja käytön johtajat tarkistavat uusilta yrityksiltä tarvittavat pätevyydet ennen sähkötöiden aloittamista.

Kristola ei usko, että pätevyyksien ja referenssien osalta Helsingissä oltaisiin tiukempia kuin muualla.

– Tietysti Suomen suurimmalla sähköalan rakennuttajalla useat hankkeet ovat uniikkeja, suuria ja laajoja, joten ihmisille voi hyvinkin jäädä käsitys muuta maata tiukemmista vaatimuksista.

Kymmenien miljoonien eurojen rakennushankkeissa sähkösuunnittelun ja -urakoinnin kustannukset ovat merkittävät, joten tarjouspyynnöissä urakoitsijoille täytyy asettaa myös tiettyjä referenssivaatimuksia.

Varmentavia dokumentteja

Valtion kiinteistöjä hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä kertoo, että urakoitsijoilta vaaditaan monesti voimassa olevaa laatujärjestelmää. Omissa laatujärjestelmissään urakoitsijat tavallisesti tuovat esiin, millaisia sertifikaatteja ja pätevyyksiä heillä on. Näin sertifikaatit toimivat laatujärjestelmän varmentajina.

– Sertifikaatit ovat takeena siitä, että urakoitsija pyrkii kehittämään toimintojaan muun muassa koulutuksella. Tarjouksessa voidaan suoraan tuoda esiin, monellako yrityksen asentajalla on tietynlainen sertifikaatti. Sertifikaateissa kyse ei niinkään ole suoranaisista kelpoisuusvaatimuksista, vaan urakoitsijan prosesseja varmentavista dokumenteista, Hyyppä sanoo.

– Sähköalalla osaamistaso on hyvä. Mikäli ongelmia työmaalla esiintyy, niin kysymys on pikemminkin siitä, miten paljon tekemiselle annetaan aikaa, hän jatkaa.

Sertifiointi edellyttää mittareita laadulle

Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy myöntää sähköalaan liittyviä lakisääteisiä ja vapaaehtoisia pätevyyksiä, hyväksyntöjä ja sertifiointeja.

– Uusin yrityksiä koskeva hyväksyntä on Sähkölaitteistojen käytönjohtojärjestelmä. Tuoteaihioina on hyväksynnät sekä aurinkosähköjärjestelmien että sähköautojen latausinfran rakentamiseen, Setin toimitusjohtaja Olli Vitikka kertoo.

Joissakin nykyisissä hyväksynnöissä on vaatimuksena yrityksen laatima toiminnanohjausjärjestelmä. Sertifioinneissa se ja prosessien tarkempi kuvaus on aina pakollinen.

– Toiminnalla täytyy olla mittarit, jotka mittaavat laatua muun muassa saadun asiakaspalautteen perusteella. On myös kuvattava, miten varmistetaan, että oman työn laatu on halutulla tasolla, Vitikka sanoo.

Matti Valli, teksti

Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämät sertifikaatit ja pätevyydet. Lisätietoja SETIn sivuilla =>
Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämät hyväksynnät ja sertifikaatit. Lisätietoja SETIn sivuilla =>

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!