Parlamentilta tuki sähköalalle

Kai Puustinen.
Kai Puustinen.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus 10/2022.

SM Extra audioartikkelit

Euroopan parlamentissa hyväksyttiin 14.9. kaksi selvitystä toimenpide-ehdotuksineen osaamis- ja työvoimavajeesta koskien uusiutuvan energian hyödyntämistä ja energiatehokkuuden parantamista.

Kumpikin raportti sisältää parlamentin pyynnön jäsenmailleen arvioida säännöllisin väliajoin sitä, miten suuri on vaje tarvittavan ja tarjolla olevan ammattitaitoisen työvoiman välillä. Raporteissa myös ohjeistetaan antamaan ehdotuksia siitä, miten tuo vaje täytetään.

Vajeen koon konkretisoinnin tulisi auttaa jäsenmaita yhdessä talotekniikka-alan työnantajayritysten kanssa kohdistamaan korjaavia ja edistäviä toimenpiteitä juuri niiden koulutusten ja ammattilaisten määrän lisäämiseen, joita kulloinkin tarvitaan.

Toimenpiteitä tarvitaan kaikissa Euroopan maissa, koska energiaturvallisuudessa olemme suuresti toisistamme riippuvaisia, minkä viime kuukaudet ovat kipeästi osoittaneet. Talotekniikan osaajista on Euroopan laajuinen pula.

Parlamentti ehdottaa myös uusia tukitoimenpiteitä Euroopan komissiolle. Näitä ovat esim. koko EU:n laajuisen tiedotuskampanjan toteuttaminen sen tietoisuuden lisäämiseksi, mikä koskee vihreään siirtymään tarvittavaa osaamista ja työvoimaa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toi esiin huolensa työvoimapulasta State of the Union -puheensa yhteydessä, ja kertoi, että vuosi 2023 on julistettu koulutuksen ja valmennuksen teemavuodeksi.

”Tulevan hallituksen ohjelmasta taloteknisen osaamisen varmistaminen ei voi puuttua.


Pallo on nyt EU:n jäsenmailla. Merkittävänä toimijana aloitteiden taustalla on ollut eurooppalainen yhteistyöjärjestömme EuropeOn. Koulutuspanostuksiin EU-tason vaikuttaminen nostettiin strategiassa toissa vuonna voimakkaasti esille ja tulos on nyt kaikkien nähtävillä.

Työ on silti vasta alussa, sillä kansallisten toimien suunnittelu ja toteutus on seuraavana vuorossa. Tässä työssä STUL on mukana, jotta saamme riittävästi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osaajia Suomeen tulevina vuosina.

Työtä tehdään jo nyt, kun tulevaa hallitusohjelmaa kursitaan kasaan puolueissa. Tulevan hallituksen ohjelmasta taloteknisen osaamisen varmistaminen ei voi puuttua. Ei ainakaan, jos Euroopan parlamenttia on uskominen.

Kai Puustinen

Sähkömaailman päätoimittaja, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja.