Palomiehet: Sähköautojen paloriski huomioon latauspisteiden sijoittelussa

Suomen Palopäällystöliiton mukaan sähkö- ja hybridiautojen akustopalojen sammutus vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotka on tärkeä huomioida latauspisteiden suunnittelussa.

Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunta suosittelee, että sähköautot ja latauspisteet sijoitetaan parkkihalleissa helppokulkuisille siirtoreiteille, josta auto on helppo ja nopea siirtää ulos.

– Latauspaikkoja suunniteltaessa on tärkeä tehdä aktiivista yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, jotta paloturvallisuus ja pelastustoiminnan edellytykset tulevat varmasti huomioiduksi, toimikunnan puheenjohtaja Juha Virolainen kiteyttää.

Jos palo on auton akustossa, on sähköauton sammuttaminen haastavaa. Kertaalleen sammutettu akusto voi myös nopeasti ja ennalta-arvaamatta syttyä palamaan uudelleen pitkänkin ajan jälkeen.

Omat erityisvaatimuksensa pelastustoiminnalle asettavat myös korkeajänniteakuston tulipaloissa vapautuvat savukaasut. Niille altistumista tulee ehdottomasti välttää, sillä kaasut sisältävät muun muassa erittäin myrkyllistä fluorivetyä.

Palotilanteissa latauspisteiden sähkönsyöttö oli hyvä kyetä katkaisemaan nopeasti ja turvallisesti. Myös latauspisteitä sisältävän rakennuksen paloteknisten laitteiden riittävyys tulee varmistaa: automaattinen paloilmoitin hälyttää palosta, sprinklerit rajoittavat paloa ja toimiva savunpoisto mahdollistaa tehokkaan sammutustyön sekä lisää turvallisuutta.

Palopäällystöliiton tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!