Palokatkot mittaavat tekijöiden ammattitaitoa

Läpivientien paloturvallisuus on rakennus- ja talotekniikka-alalla yksi ammattilaisuuden mittareista. Kuva Mikko Arvinen.
Läpivientien paloturvallisuus on rakennus- ja talotekniikka-alalla yksi ammattilaisuuden mittareista. Kuva Mikko Arvinen.

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Palokatkot rajoittavat palon ja savun – mutta myös äänien, hajujen ja pölyn – leviämistä läpivientien kautta. Palokatkot voidaan toteuttaa monin tavoin tinkimättä lopputuloksen laadusta ja tehosta.

Palokatkoja tarvitaan osastoivissa rakennusosissa, joiden läpi johdetaan taloteknisten järjestelmien osia. Monien kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset edellyttävät paloteknistä suunnitelmaa rakennusluvan hakuvaiheessa.

Usein myönnetyn rakennusluvan ehdoissa vaaditaan vielä kohteen palokatkosuunnitelmaakin. Vaatimus koskee sekä uudisrakentamista että peruskorjauksia.

– Palokatkosuunnittelija laatii palo-katkosuunnitelman hankkeen toteutus-suunnitteluvaiheessa. Se viimeistellään rakenne-, palo-, ääni-, LVIA- ja sähkösuunnitelmien valmistuttua ja yhteistyössä näiden alojen erityissuunnittelijoiden kanssa, kertoo Suomen Palokatkoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Autere.

Hyvin laaditun suunnitelman ansiosta palokatkoratkaisujen tai -tuotteiden soveltuvuutta ei enää työmaalla tarvitse arpoa. Mutta kuinka hyvin palokatkosuunnitelmaa työmaalla toteutetaan ja noudatetaan?

Sähköurakoitsijapäivät Tampereella. Tervetuloa mukaan!

Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä tuotteita

Palokatkosuunnittelijan tulisi varmistaa, että työmaalla käytetään vain sellaisia palokatkotuotteita, jotka on testattu ja hyväksytty juuri siellä läpikulkevaan tekniikkaan ja sitä ympäröivään rakenteeseen. Rakennusalan arjessa suunnitelmien yksityiskohdat ja käytäntö eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan.

Läpivientien ja palokatkojen parissa työskentelevää asentajaa saattaa houkutella turvautuminen muihin kuin suunnitelmissa mainittuihin tuotteisiin. Asentaja ehkä mielellään käyttäisi kaikissa läpivienneissä vain yhtä hänen kannaltaan helppokäyttöistä ja kustannustehokasta tuotetta. Hän ei välttämättä tiedä eikä tule ajatelleeksi, miksi suunnittelija on yhteen tilaan ja rakenteeseen valinnut tietyt palokatkotuotteet ja -ratkaisut, toisaalle taas toisenlaiset.

– Monesti palokatkot koostuvat eri palokatkotuotteista. Samassa palokatkossa saattaa olla useita yhteensopivia tuotteita, jotka vaihtelevat rakenteen, tekniikan ja toteutuksen mukaan. Autere kehottaa kysymään valmistajalta tai maahantuojalta neuvoa tai detaljipiirrosta, jos ei ole varma palokatkotuotteen käytöstä ja sen sopivuudesta kohteeseen.

Ammattiylpeys ja maalaisjärki kunniaan

Palokatkot toteutetaan vasta viimeisessä vaiheessa. Sitä ennen on pystytetty seinät, tehty niihin reiät ja vedetty tekniikkaa reikien läpi. Usein sähkö- ja teleasentajat lisäävät läpivientejä vielä sen jälkeen, kun uudisrakennus tai peruskorjattu kiinteistö on jo luovutettu. Myös nämä läpiviennit täytyy tehdä asianmukaisesti.

Autere peräänkuuluttaa kaikilta palokatkojen kanssa työskenteleviltä ammattiylpeyttä ja vastuuntuntoa. Kyse on perusasioista ja maalaisjärjen käyttämisestä.

– Tiiviistä rakenteesta ei näy läpi. Tiivistystä tarvitaan myös läpiviennistä vedetyn kaapelin, johdon tai putken päälle.

– Palokatkomassojen kovettuminen kestää muutamasta tunnista pariin päivään. Jos työskentelee juuri tehdyn palokatkon parissa, kannattaa olla varovainen. Esimerkiksi kaapelinipun kova nykäisy saattaa rikkoa palokatkon.

Mikäli palokatkojen toteuttamisessa epäilee tai huomaa heikkouksia, laiminlyöntejä tai puutteita, on niistä syytä ilmoittaa eteenpäin. Sähkö- ja teleasentajia Autere muistuttaa muutamasta erityisseikasta:

– Palokatkojen yhteyteen asennettavien kaapelihyllyjen ensimmäistä kannakointia koskeva minimietäisyysvaatimus löytyy palokatkodetaljista. Hätäpoistumisteiden kaapelointi tehdään useimmiten palosuojakoteloon, johon tehtävät reiät täytyy tiivistää huolellisesti. Kun kiinteistöstä korjataan vain osa, sen ja samanaikaisesti normaalissa käytössä olevan osan väliin asennetaan väliaikainen palokatko. Tällöin tavallisesti turvaudutaan joko palokatkotyynyihin tai pinnavillaan. Palokatkotyynyä voi käyttää moneen kertaan, asennetun ja tiivistetyn pinnavillan puolestaan jättää paikalleen.

Käytettävien palokatkotuotteiden tulee olla CE-merkittyjä ja asianmukaisesti hyväksyttyjä. Palografiittituotteita Autere suosittelee sähkö- ja teleasentajille kätevinä, moniin kohteisiin sopivina ja läpiviennit helposti tiivistävinä.

Dokumentointi ja merkitseminen on muistettava

Dokumentointi ja merkitseminen kuuluvat keskeisesti palokatkojen laadunvarmistusprosessiin. Pohjakuvaan on syytä merkitä kaikki tehdyt läpiviennit ja niiden tiivistykset. Lisäksi jokaisen palokatkon viereen tulee laittaa tarra tai kilpi, joka kertoo palokatkourakoitsijan, asentajan, asennuspäivämäärän, asennetut tuotteet ja niiden palonkestoluokat sekä tuotteiden tai ratkaisun tuotekelpoisuuden.

Tiedot helpottavat palokatkon kunnostamista esimerkiksi silloin, kun jälkikaapelointi viedään vanhan palokatkon läpi tai palokatkoa puretaan uusien kaapelointien tieltä. Juuri jälkikäteen tehtävät sähköasennukset ja kaapelien lisäykset helposti heikentävät palokatkojen tehokkuutta.

Pahimmillaan puutteet ilmenevät tutkittaessa tulipalon etenemisen syitä.

– Muutostöiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että palokatkoissa käytettävät aineet soveltuvat käytettäväksi sekä kohteessa että keskenään, Autere huomauttaa.

Suunnitelman ja neuvojen mukaan

Vaikka palokatkosuunnitelmat ovat yleistyneet, niitä ei vieläkään tehdä tarpeeksi.

– Uusissa läpivienneissä ei välttämättä muisteta palokatkojen vaikutuksia vaikkapa läpivientien kokoon, kaapelien täyttöasteeseen aukossa sekä kaapelien tai hyllyjen kannakointiin. Tilanne olisi toisenlainen, jos palokatkosuunnitelma olisi hyvissä ajoin kaikkien käsillä, sanoo Suomen Palokatkomestarit oy:n toimitusjohtaja Janne Siponen.

Erityisesti korjauskohteissa Siposen yrityksen työntekijät törmäävät turhan usein palokatkojen kannalta huonosti toteutettuihin läpivienteihin ja väärin materiaalein tehtyihin palokatkoihin. Kaapeleita saatetaan lisätä reippaasti jo rakennusaikana hyväksyttyyn palokatkoon.

– Aukko voi tulla täyteen, vaikka kaapelimäärä saisi olla enintään 60 prosenttia aukon koosta. Mikäli uudet kaapelit ylittävät sallitun rajan, pitäisi niitä varten tehdä kokonaan uusi läpivientiaukko ja siihen sitten hyväksytty palokatko, Siponen muistuttaa.

– Monesti liian pieniä aukkoja pitää suurentaa tai tiivistyksissä käytettyjä materiaaleja vaihtaa toiseen hyväksyttyyn materiaaliin. Palokatko ei toimi, mikäli se on alun perin tehty kipsimassasta ja siihen puhkottu reikä tiivistetään sementtimassalla.

Palokatkojen korjauksissa Siponen neuvoo turvautumaan samoihin tuotteisiin tai tuotejärjestelmiin, joita kohteessa on alun perin käytetty. Niistä löytyy tieto palokatkon yhteyteen asennetusta kilvestä tai tarrasta. Mikäli tällaista ei ole, kannattaa tunnistamiseen pyytää paikalle alan asiantuntijaliikkeen edustaja.

Muistilista:

• Toimi palokatkosuunnitelman mukaan.

• Tarkista paloalueiden rajat ja paloluokat etukäteen etenkin vanhoissa kiinteistöissä.

• Selvitä hyvissä ajoin, mitä kaapeleita käytetään, minkä kokoisia kaapeliläpivientejä täytyy tehdä ja kuinka ne tulee tiivistää.

• Kysy valmistajalta tai maahantuojalta neuvoa tai detaljipiirustuksia, jos et ole varma oikeasta tavasta tehdä läpiviennin palokatko.

• Palokatko ei ole vain palokatkomassa tai -kitti. Siihen sisältyvät myös muun muassa kannakoinnit, metalli- ja muoviputket sekä niiden lämpöeristeet.

Vesa Ville Mattila, teksti