Oppisopimuksen avulla saa osaajia

Mika Rinne.
Mika Rinne.

Kolumni, Koulutuskeskus Salpauksen sähkö- ja automaatioalan lehtori Mika Rinne.

Etkö löydä sopivia, osaavia työntekijöitä? Voisiko kesätyöntekijäsi tai työssäoppijasi olla mahdollinen uusi työntekijäsi? Tiedätkö ”hyvän tyypin”, jonka haluaisit töihin, mutta häneltä puuttuu ammattipätevyys? Vastaus kysymyksiin voisi olla oppisopimus, joka tarjoaa oivan tavan sitouttaa yritykseesi tekijöitä, joiden osaamiseen ja koulutukseen pääset itse vaikuttamaan.’

Oppisopimuskoulutus perustuu työsopimukseen ja työnantajan sekä koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen puuttuvan osaamisen hankkimisesta ja näyttöjen järjestämisestä. Tutkinnon suorittaminen ei perustu määrälliseen ”koulussa istumiseen”, vaan mahdolliseen puuttuvan osaamisen hankkimiseen sekä osaamisen osoittamiseen näytöillä. Vaikka tutkinnoilla on nimellislaajuus, koulutuksella ei ole aikana määriteltyä vähimmäis- tai enimmäiskestoa.

Kun oppisopimus toteutetaan tarkoitetulla tavalla, se ei ole taakka tai menoerä työnantajalle. Päinvastoin tarkoitus on, että puuttuva osaaminen hankitaan ja näytöt suoritetaan normaalin yritystoiminnan yhteydessä tuottavassa työssä, jolloin tehdyt työt voidaan esimerkiksi laskuttaa asiakkaalta. Koulutuksen hallinnolliset työt tekee koulutuksen järjestäjä. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamisesta, työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelusta ja arviointiin osallistumisesta.

Työnantajan kustannukseksi jää opiskelijan palkka sivukuluineen. Palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimuksella, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-palveluista, jonka suuruus on yleensä 30 prosenttia palkkakustannuksista.

”Suosittelen kokeilemaan oppisopimusta rohkeasti.

Oppisopimusopiskelijaksi voi palkata peruskoulun suorittaneen ja 15 vuotta täyttäneen henkilön. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia ja sen tulee koostua tutkinnon perusteiden mukaisista työtehtävistä. Työnantajan tulee nimetä ohjausta varten työpaikkaohjaaja ja huolehtia siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan koulutuksen järjestäjän mahdollisesti määräämille koulupäiville.

Kokemukseni perusteella suosittelen kokeilemaan oppisopimusta rohkeasti, mikäli se on yrityksellesi mahdollista. Koulutukseen osallistumalla saat yrityksellesi parhaiten sopivan tekijän, joka on käytössäsi myös koko koulutusajan.

Mika Rinne

Kirjoittaja on Koulutuskeskus Salpauksen sähkö- ja automaatioalan lehtori.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!