Opiskelijat haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen

Ville, Sampo ja Rasmus. Kuva Mikko.
Ville ja Sampo opiskelevat Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja Rasmus Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa.

Sähköinfo oy:n opiskelijatyöntekijät kertovat ajatuksiaan opiskelusta ja työskentelystä sekä tulevaisuuden haaveistaan sähköalalla.

SM Extra audioartikkelit

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin tytäryhtiö Sähköinfo on palkannut jo pitkään sähköalan opiskelijoita osa-aikaisiksi työntekijöiksi ja kesätyöntekijöiksi. Talossa yleisnimityksellä ”teekkarit” kutsuttavien teknisten avustajien työtehtävät vaihtelevat verkkosivujen, kuten näiden Sähkömaailma.fi-sivujen, sisältöjen tuottamisesta ja päivittämisestä sähköalan opiskelumahdollisuuksien markkinointiin ja talon kirjavaraston järjestelyyn.

Lisäksi heille pyritään löytämään aina myös koulutusta vastaavia töitä esimerkiksi Sähköinfon verkkokurssien ja ST-kortiston päivitysten parissa talon teknisten asiantuntijoiden opastuksella.

Ville Alakärppä

Opiskelen kolmatta vuotta energia- ja ympäristötekniikkaa Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Kiinnostus sähköä ja energiantuotantoa kohtaan lähti kotipaikkakunnaltani Simosta. Alueelle kaavailtiin aikoinaan ydinvoimalaa ja tätä prosessia seurattiin ahkerasti. Voimalaa ei saatu, mutta Simosta tuli valtakunnallisesti iso tuulivoimaa tuottava kunta.

Opintojen monipuolisuus on yllättänyt minut positiivisesti. Olemme käsitelleet asioita sähkötekniikan perusteista energiantuotantoon ja vesihuoltoon. Sen lisäksi lukuisat yritysvierailut ja käynnit voimalaitoksilla ovat tuoneet uutta näkökulmaa opiskeluun.

Tulevaisuudessa haluaisin olla mukana erilaisissa rakennuksia ja yhteiskuntaa kehittävissä projekteissa. Olisi hienoa tehdä työtä, jonka konkreettinen vaikutus olisi nähtävissä pidemmälläkin aikavälillä.

Opintojen ohella työskentely on ollut todella kehittävää. Työ on sisältänyt esimerkiksi juttujen kirjoittelua sähköalan tapahtumista, uusista tuotteista ja alan kehityksestä. Sen myötä olen päässyt kohtaamaan eri yritysten edustajia ja kehittämään viestinnällisiä taitoja.

Rasmus Myöhänen

Olen ensimmäisen vuoden automaation ja robotiikan opiskelija Aalto-yliopistosta. Kiinnostus alaa kohtaan lähti jo yläasteella. Luonnontieteet ja varsinkin fysiikka ovat olleet itselle mieluisia ja sähköalalla nämä kaksi ovat isossa roolissa.

Odotan opiskeluilta uusien kavereiden lisäksi ohjelmoinnin harjoittelua sekä prototyyppipajoja, joissa nimensä mukaisesti rakennetaan omia automaatioon liittyviä prototyyppejä. Haluan olla ensimmäisten mukana kehittämässä tulevaisuuden ratkaisuja, sillä automatiikalla on tärkeä rooli sähköistyvässä yhteiskunnassa.

Opiskeluiden jälkeen haaveenani olisi työskentely ulkomailla automatiikan parissa, sillä erilaiset työympäristöt ja kulttuurit kiinnostavat minua.

Matkaani opiskelijana voi seurata näille Sähkömaailman sivuille kirjoittamistani blogeista.

Sampo Kivelä

Kolmas opiskeluvuoteni käynnistyi Metropolia-ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintojen parissa. Aikaisemmalta ammatiltani olen sähköasentaja ja minulle on kertynyt liki seitsemän vuoden työkokemus teollisuudesta.

Työskentely teollisuuden tuotantotyössä antureiden parissa sai minut kiinnostumaan siitä, miten nopeasti automaatioratkaisut kehittyvät nykyään.

Opinnoissa olen huomannut, miten laajat mahdollisuudet sähköalalla on. Ala kehittyy kovaa vauhtia ja mahdollisuuksia on suunnittelutyöstä myyntiin, ja siitä edelleen rakennuttamisen puolelle. Alan ammattilaisten vierailut oppilaitoksessa sekä yritysvierailut eri yrityksissä ovat lisänneet kiinnostusta alaa kohtaan entisestään.

Työskennellessäni Sähköinfossa olen kehittänyt taitojani erityisesti viestinnällisissä tehtävissä. Työtehtäväni ovat monipuoliset ja sisältäneet pääosin sisällöntuotantoa, eri hallinnon- ja toiminnanohjaustyökalujen käyttöä sekä muita mielenkiintoisia projekteja.

Tällä hetkellä kiinnostus on työskennellä tulevaisuudessa asiakasrajapinnassa, sillä eniten nautintoa saan työskennellessäni ihmisten kanssa yhdessä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!