Omavarainen tulevaisuus yhteissähkömarkkinoilla

Asta Sihvonen-Punkka. Kuva Mikko Arvinen.
Asta Sihvonen-Punkka. Kuva Mikko Arvinen.

Kolumni, Fingrid oyj:n varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Suomessa uusiutuvaa sähköntuotantoa rakennetaan kovalla vauhdilla ja tuulivoimaa tulee lisää 1 500 megawatin vuosivauhdilla. Suomen omavaraisuus sähkön tuotannossa kasvaa ja vuositasolla se saavutetaan arviolta jo 2023.

Puhtaan sähkön lisätuotanto ja -kulutus tarvitsevat parikseen kantaverkon, joka mahdollistaa sähkön siirtämisen kulutuksen tarpeisiin. Niin ikään tarvitaan laajat yhtenäiset sähkömarkkinat, joilla sähkökauppaa voidaan käydä hinnan ohjaamana tasapainottamaan tuotantoa ja kulutusta. Meillä on vahva kantaverkko, jonka ansiosta Suomi on sähkömarkkinoilla yksi yhtenäinen hinta-alue.

Rajasiirtoyhteydet Ruotsiin ja Viroon tehostavat sähkömarkkinoiden toimintaa ja edistävät yhä enemmän tuulivoimavaltaisen sähköjärjestelmän tasapainottamista. Suomen ja Ruotsin välisen uuden sähkönsiirtoyhteyden, Aurora-linjan, rakentaminen alkaa tänä vuonna ja se valmistuu 2025. Suunnitteilla on jo kaksi uutta 2030-luvun alkuun sijoittuvaa rajajohtoyhteyttä, joista toinen Ruotsiin ja toinen Viroon.

Myös sähkömarkkinasäännöt vaativat päivitystä. Vaihtelevan tuulituotannon olosuhteissa tunti on liian pitkä aika sähkökaupankäynnille. Vuoden päästä sähkökauppojen selvitys ja mittaus ovat siirtymässä 15 minuuttiin. Sähkönkäyttäjille muutos näkyy siinä vaiheessa, kun kaupankäynti parin vuoden kuluttua siirtyy 15 minuuttiin.

”Parin vuoden kuluttua sähkökaupankäynti siirtyy 15 minuuttiin.

Tuotannon vaihtelevuus haastaa sähköjärjestelmän tasapainotusta. Suurimman osan tasapainotuksesta hoitavat sähkömarkkinat, mutta hienosäädön tekee kantaverkkoyhtiö käyttämällä erilaisia säätöreservejä, joita hankitaan sähköntuottajilta, -kuluttajilta ja enenevässä määrin myös sähkövarastoista.

Vihreä siirtymä etenee ja osallistuminen siihen laajenee. Kun aiemmin sähköjärjestelmää ja markkinoita operoivat isot toimijat, tulevaisuudessa markkinoille tarvitaan kaikki joustavuuden lähteet: sähkölämmitys, kiinteistöjen aurinkopaneelit, sähköautojen akut.

Toistaiseksi ratkaisematta on iso kysymys: miten hoidamme päivien tai jopa viikkojen mittaiset kylmät ja tuulettomat ajanjaksot? Niihin eivät kulutuksen joustot riitä, tarvitsemme myös joustavaa tuotantoa.

Asta Sihvonen-Punkka

Kirjoittaja on Fingrid oyj:n varatoimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!