Olkiluodossa siirryttiin arkeen

TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Ahon mukaan Olkiluodossa on siirrytty normaaliin käyttötoimintaan. Kuva Mikko Arvinen.
TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Ahon mukaan Olkiluodossa on siirrytty normaaliin käyttötoimintaan.

OL3:n käyttöönoton jälkeen Olkiluodon ykkös- ja kakkosreaktoreille tehtiin mittavat vuosihuollot huhti- ja toukokuussa.

SM Extra audioartikkelit

Olkiluodon kolmosreaktorin säännöllinen sähköntuotanto käynnistyi 16.4.2023. Muutama päivä tämän jälkeen, 20. huhtikuuta, laitoksen toimittaneet Areva ja Siemens AG luovuttivat voimalalaitoksen avaimet Teollisuuden Voima oyj:lle (TVO).

Lopullinen laitosyksikön vastaanotto tapahtuu kahden vuoden takuuajan päättymisen jälkeen. Joidenkin laitoksen osien, kuten turbiinin, takuuajaksi on sovittu kuitenkin kahdeksan vuotta.

TVO työllistää tällä hetkellä noin 1 100 työntekijää. Ennen OL3-projektin käynnistymistä vuosituhannen alussa yrityksen palveluksessa oli noin 500 työntekijää. OL3:n valvomoon on koulutettu noin 80 uutta ydinvoimaosaajaa, minkä lisäksi myös huollon ja kunnossapidon vahvuutta on kasvatettu huomattavasti uuden yksikön myötä. Olkiluodon ykkös- ja kakkosreaktoreilla on oma huolto-organisaatio ja kolmosella omansa, sillä uuden laitoksen tekniikka eroaa huomattavasti vanhoista. Yhteensä laitosten kunnossapidossa työskentelee noin 300 henkeä.

– Pieni osa laitostoimittajien työntekijöistä on siirtynyt nyt meidän palvelukseemme, mutta suurin osa uudesta henkilöstöstä on omia rekrytointejamme, TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoo.

TVO:n laskelmien mukaan OL3:n suunnitteluun ja rakentamiseen osallistui yli 30 000 ihmistä yli 80 eri maasta. Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2005. Suurimmillaan työmaan vahvuus oli vuosien 2008 ja 2012 välillä, jolloin alueelle työskenteli parhaimmillaan jopa 4 500 työntekijää.

Vuosihuollot valmistuivat

Olkiluodon ykkösreaktorin nettosähköteho on 890 megawattia.
Olkiluodon ykkösreaktorin nettosähköteho on 890 megawattia.

Olkiluoto 1 -laitosyksikön vuosihuolto kesti kymmenen vuorokautta 16. – 26.4. välillä. Polttoaineen vaihdon ja muiden vuosihuoltoihin kuuluvien töiden ja tarkastusten lisäksi turbiinisalin nosturi modernisoitiin. Lisäksi reaktorin neutronivuon seurantajärjestelmä uusittiin.

Kakkosreaktorin toukokuun alussa käynnistynyt huoltoseisokki päättyi 19.5. Polttoaineen vaihdon lisäksi huoltoseisokissa jatkettiin laitoksen turbiiniautomaation uudistusprojektia ja uusittiin laitoksen suojarakennusten sähkönläpivientejä ja poistokaasujen suodatusjärjestelmän hätäpuhaltimet.

TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistui noin 1 200 alihankkijoiden työntekijää, joista noin 200 erityisosaajaa saapui ulkomailta.

1 720 MW generaattori

OL3:n turbiinihallin pituus on sata metriä ja korkeus 46 metriä.
OL3:n turbiinihallin pituus on sata metriä ja korkeus 46 metriä.

OL3:n voimalaitosalue koostuu suuresta, kupolikattoisesta reaktorirakennuksesta ja sata metriä pitkästä ja 46 metriä korkeasta turbiinihallista. Lisäksi alueella on useita pienempiä rakennuksia, mihin on sijoitettu esimerkiksi varavoimakoneita ja polttoainevarastoja. Pääsimme vierailemaan turbiinihallissa huhtikuun lopulla pienen toimittajajoukon mukana.

– Nyt kun olemme siirtyneet normaaliin käyttötoimintaan, voimme ottaa tänne hyvin rajoitetun määrän vierailijoita, Johanna Aho kertoi.

Turbiinihallin säteilytaso ei poikkea normaalista taustasäteilystä, sillä reaktorissa kiertävä vesi ja turbiinilaitoksen vesi-höyrykierto eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Turbiinihalliin on sijoitettu kolme korkeapaineturbiinia, matalapaineturbiini, generaattori, magnetointikone ja lauhduttimet. 68 metriä pitkä turbiini-generaattoriyhdistelmä painaa yhteensä 1 300 tonnia. Generaattorin nimellisteho on 1 720 MW ja pyörimisnopeus 1 500 kierrosta minuutissa.

Mikko Arvinen, teksti ja kuvat

TVO:n ajankohtaissivut

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!