Öljylämmityksestä eroon lisämäärärahalla

Valtion vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron lisämääräraha pientalojen öljylämmitysjärjestelmien vaihtamiseksi kestävämpiin lämmitysmuotoihin.

Öljylämmityksestä luopumisesta tukevaa energia-avustusta on hakenut jo yli kymmenen tuhatta pientalon omistajaa, ja jätettyjen hakemusten arvo ylittää selvästi avustukselle aiemmin varatun 37,4 miljoonan euron määrärahan.

KNX Finland ry järjestää kaikille kiinnostuneille maksuttoman web-seminaarin talotekniikan väyläpohjaisista alustateknologioista torstaina 21.10. ja torstaina 28.10.

Avustusta voidaan myöntää erilaisiin lämmitysratkaisuihin, kunhan lämmitysjärjestelmä ei perustu rakennuskohtaisesti fossiilisten polttoaineiden polttoon.

Avustuksen myöntökriteereissä jatketaan vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien suosimista. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Ympäristöministeriön tiedote