Öljylämmityksestä eroon lisämäärärahalla

Valtion vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron lisämääräraha pientalojen öljylämmitysjärjestelmien vaihtamiseksi kestävämpiin lämmitysmuotoihin.

Öljylämmityksestä luopumisesta tukevaa energia-avustusta on hakenut jo yli kymmenen tuhatta pientalon omistajaa, ja jätettyjen hakemusten arvo ylittää selvästi avustukselle aiemmin varatun 37,4 miljoonan euron määrärahan.

Avustusta voidaan myöntää erilaisiin lämmitysratkaisuihin, kunhan lämmitysjärjestelmä ei perustu rakennuskohtaisesti fossiilisten polttoaineiden polttoon.

Avustuksen myöntökriteereissä jatketaan vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien suosimista. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Ympäristöministeriön tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!