Oikeus määräsi Siemensin miljoonakorvauksiin HKL:lle

Helsingin käräjäoikeuden 16.11. antaman ratkaisun mukaan HKL:llä oli oikeus purkaa metron automatisointia koskevat hankintasopimukset metrovarikon laajennusosan automatisointisopimusta lukuun ottamatta vuonna 2015.

Oikeus velvoitti Siemensin suorittamaan HKL:lle noin 5 miljoonan euron vahingonkorvauksen ja palauttamaan HKL:n maksamia kauppahintoja noin 3,2 miljoonaa euroa.

Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan automatisointiprojektin viivästykset johtuivat pääasiassa Siemensin vastuulla olevista seikoista. Käräjäoikeuden aiemmin antamassa välituomiossa kuitenkin myös HKL:n katsottiin rikkoneen joiltakin osin hankintasopimuksia, minkä johdosta Siemens sai pitää osan kauppahinnasta.

Siemensin tiedote
HKL:n tiedote