Neuvottelutulos talotekniikka-alan toimihenkilöille

Neuvottelutulos pitää hyväksyä vielä työehtosopimuksen osapuolina olevien järjestöjen päättävissä elimissä.

Työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Palvelualojen työnantajat PALTA pääsivät 1.3.2023 käydyissä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron kanssa uuden työehtosopimuksen sisällöstä.

Neuvottelutulos pitää hyväksyä vielä järjestöjen päättävissä elimissä, ennen kuin uusi Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille voidaan allekirjoittaa. Sopimuksen palkkaratkaisusta ja muusta sisällöstä tiedotetaan tarkemmin kaikkien sopimusosapuolten hyväksyttyä ratkaisun.

STTA:n tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!