Neuvottelutulos talotekniikka-alan toimihenkilöille

Neuvottelutulos pitää hyväksyä vielä työehtosopimuksen osapuolina olevien järjestöjen päättävissä elimissä.

Työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Palvelualojen työnantajat PALTA pääsivät 1.3.2023 käydyissä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron kanssa uuden työehtosopimuksen sisällöstä.

Syksyn Onnimarkkinat ovat alkaneet!

Neuvottelutulos pitää hyväksyä vielä järjestöjen päättävissä elimissä, ennen kuin uusi Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille voidaan allekirjoittaa. Sopimuksen palkkaratkaisusta ja muusta sisällöstä tiedotetaan tarkemmin kaikkien sopimusosapuolten hyväksyttyä ratkaisun.

STTA:n tiedote