Neuvottelutulos TESistä syntyi

Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry saavuttivat myöhään illalla 31.3. Sähköalojen ammattiliitto ry:n kanssa käydyissä neuvotteluissa neuvottelutuloksen sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta.

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden työsuhteissa.

Neuvottelutuloksen mukainen uusi ratkaisu tulee voimaan, kun TES-osapuolina olevien järjestöjen hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet.

Neuvottelutulos on työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen siten, että palkkaratkaisu on sovittu vain vuodelle 2022.

Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus on voimassa 31.3.2024 saakka. Mikäli vuoden 2023 palkoista ja työryhmässä sopimuskauden aikana käsiteltävistä urakkatyöalueen kysymyksistä ei päästä yhteisymmärrykseen viimeistään 31.12.2022, sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään vuotta aiemmin 31.3.2023.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!