Naantaliin suunnitellaan vedyn tuotantolaitosta

Green H2UB oy ja Turun Seudun Energiantuotanto oy (TSE) selvittävät vedyn tuotantolaitoksen rakentamista TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle.

Elomatic oy:n perustaman kehitysyhtiön Green H2UB oy:n tavoitteena on tuottaa vetyä meri- ja raskaan liikenteen polttoaineeksi. Lisäksi tavoitteena on, että tuotannon sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää TSE:n kaukolämpöverkossa. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke voisi toteutua aikaisintaan vuonna 2023.

Elomaticin toimitusjohtaja Patrik Rautaheimon mukaan noin kolmannes vedyn tuotannossa käytetystä sähköstä menee hukkaan lämpönä. Voimalaitoksen läheisyydessä hukkalämpö saataisiin hyötykäyttöön kaukolämpönä.

Elomaticin tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!