Mistä puhutaan vuonna 2022?

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 5/2021.

SM Extra audioartikkelit

Sähköalalla keskusteluissa on toistunut usein se, että alalla on käsissään kaikki avaimet ilmastohaasteen ratkaisemiseksi esimerkiksi liikenteen sähköistyessä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä. Teema säilyy varmasti vuoden 2022 keskusteluissa, mutta tärkeintä on, että puheen lisäksi asiat todella etenevät ja edistymiseen liittyviä pullonkauloja voidaan ratkaista. Tämä viesti on tarpeen saada läpi.

Yhtenä isona haasteena edellä mainitun skenaarion toteuttamiseksi on osaavien tekijöiden houkutteleminen sähköalan opintoihin. Takavuosina sähköala kiinnosti ja opintoihin oli vaikeampi päästä, mutta esimerkiksi vuonna 2020 sähköalan yliopisto-opintoihin pääsi eri aloista kaikkein alhaisimmilla pääsykoepisteillä. Sähköalan yhteinen Näkymätön voima -kampanja toivottavasti lisää alan kiinnostusta. Nuorille välittyvän mielikuvan viestimiseen osallistuvat kaikki alalla toimivat.

Perinteinen sähkötekniikka-alan raamattu, SFS 6000, uudistuu loppuvuonna 2022. Tästä tarkemmin ensi vuoden lehdissä. Joka tapauksessa muuttuneet asiat on opiskeltava ja otettava käyttöön kohtuullisen nopealla aikavälillä.

Kaavoitus- ja rakentamislain uudistus edennee, vaikka kitkatonta valmistelu ei ole ollut. Vaikutukset eri osapuolten toimintatapoihin ja vastuisiin alkanevat hahmottua vuoden 2022 aikana. Myös EU:n ilmastopaketin (Fit for 55) tavoitteita viedään eteenpäin ja lainsäädäntömuutokset vaikuttavat merkittävästi muun muassa rakentamisen, energian tuotannon ja sähkönkäytön tapoihin.

Sähkömaailma Extra puolestaan on saavuttamassa yhden vuoden iän eli on oppinut juuri ja juuri kävelemään. Toiseen vuoteen lähdetään pitkälti samaa linjaa noudattaen. Lehti haluaa kiittää lukijoita saadusta palautteesta ja toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja erinomaista uutta vuotta 2022!

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja