Mistä osaajia 2030-luvulla?

Tapio Koivu, toimitusjohtaja, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry
Tapio Koivu.

Kolumni, Tapio Koivu, toimitusjohtaja, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry.

Aloitin Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskuksen (STEK) toimitusjohtajana maaliskuun alussa. Reilu kuukausi on tuntunut viikolta uutta oppiessa.

Yksi alaa koskeva haaste liittyy alan osaajien ikärakenteeseen ja osaamisen uudistumiseen. Nopealla vilkaisulla näyttää siltä, että 1960-luvulla syntyneiden jäädessä eläkkeelle ja työ- tai opiskeluikään tulevien nuorten määrän pienentyessä alalla on valtava haaste edessään. Asiaa ei auta, että tekniikan suosio on yleisesti hiipunut.

Ongelma toki on tiedossa ja ratkaisujakin on tarjolla. STEKin, STULin ja STK:n masinoima Näkymätön voima -kampanja on yksi esimerkki keinoista puhutella potentiaalisia opiskelijoita. Vielä nuoremmille koululaisille löytyy oppimateriaalia sähköstä ja Voimala-rakentelusarjoja koulun fysiikan tunneille kokeilujen tekemiseen.

Vaikka keinoja on käytössä, tohdin haastaa alaa laajemmin mukaan talkoisiin. Osallistua voi ottamalla koululaisia tutustumaan työelämään eli TET-jaksolle, opiskelijoita harjoitteluun ja tekemään opinnäytetöitä, tekemään erilaisia haasteita opiskelijaryhmille tai menemällä kouluihin pitämään luentoja ja harjoituksia. Keinovalikoimaa riittää ja kumppaneitakin toteutuksen tueksi muutenkin kuin oman lapsen koulusta.

”Vaikka keinoja on käytössä, tohdin haastaa alaa laajemmin mukaan talkoisiin.

Vaikka keinot ja kampanjat näyttävät puhuttelevilta, on muistettava, että osaajat eivät 2030-luvulla välttämättä tule perheistä, joissa äidinkieli on suomi tai ruotsi. Emme voi laskea sen varaan, että vain nykyisten sähköalan osaajien lapsista tulee riittävästi lahjakkaita nuoria alalle.

Jos emme kykene laajentamaan alalle houkuttelua nuoriin, jotka ajattelevat aivan toisella tavalla kuin 80-luvulla opiskelunsa aloittaneet, osaamispohjan varmentaminen jää tuurin varaan. On myös varsin todennäköistä, että houkuttelua on tehtävä Suomen rajojen ulkopuolella ja vielä tiiviissä yhteistyössä kouluttajien kanssa.

Uskoisin, että STEKillä voi olla edelleen vahva, oma roolinsa osaamisen turvaamisessa, mutta siihen tarvitaan yhteistyötä. Siksi toivon tapaavani teitä alan vaikuttajia ympäri maata.

Tapio Koivu

Kirjoittaja on Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n toimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!