METO: Muista työturvallisuus myrskytuhotyömailla

Metsäalan Asiantuntijat METO ry muistuttaa, että sähkölinjojen raivaustyössä ja myrskymetsien puunkorjuussa tulee noudattaa huolellista varovaisuutta.

Koko Suomeen ennustetaan ensi viikon alussa rajuja ukonilmoja ja kovia tuulia. Metsäalan Asiantuntijat ry:n mukaan viimeaikaiset runsaat sateet ovat pehmittäneet maat monin paikoin, mikä lisää metsien myrskytuhoriskejä puiden kaatuessa tavallista helpommin kovalla tuulella.

Yhdistys muistuttaa, että myrskytuhojen raivaus on metsätöistä vaarallisimpia. Kaatuneissa puissa on usein jännitteitä, ja sahattaessa puu voi liikkua nopeasti ennalta-arvaamattomaan suuntaan. Vaurioituneet sähkölinjat voivat myös johtaa sähköä maastoon. Myrskypuiden korjuu on turvallisinta toteuttaa koneellisesti. Yksintyöskentelyä myrskytuhoalueilla tulee välttää.

Työturvallisuuskeskuksen opastusvideo myrskytuhojen raivauksesta sähkölinjojen läheisyydessä

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!