Menestys luo menestystä

Kimmo Hallamaa. Kuva Suvi Elo.
Kimmo Hallamaa.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus, heinä-elokuu 2023.

SM Extra audioartikkelit

Sähköurakoitsijoiden maakohtaisten liittojen kattojärjestö EuropeOn, jonka varapuheenjohtajana toimin, on kuluneiden viiden vuoden aikana onnistunut profiloimaan itsensä vaikuttamisen keskipisteeseen Brysselissä.

Meillä suomalaisilla on ollut EuropeOnissa vahva panostus: Janne Skogberg on ollut pari kautta sitten puheenjohtajana, Esa Tianen on ollut varsin pitkään Teknisen työryhmän puheenjohtajana, ja toimitusjohtajamme Olli-Heikki Kyllönen sekä Kai Puustinen ovat olleet varsin aktiivisia EuropeOnin suuntaan.

STULin osallistuminen muihinkin työryhmiin, joita kutsutaan Working groupeiksi, on ollut varsin aktiivisella tasolla. EuropeOn saattaa vaikuttaa kaukaiselta tavallisen STULin jäsenen kannalta, koska se työ, mitä Brysselissä tehdään, näkyy STULin jäsenille ennemminkin vasta vuosien kuin kuukausien päästä.

Työ on pääasiassa vaikuttamistyötä, joka näkyy aikanaan siten, että uusien direktiivien ja muiden EU-komission ja EU-parlamentin käsittelemien asioiden vaikutuksissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin sähköurakoitsijoidenkin näkökannat ja lausunnot. Meille keskeistä on, että uudistukset kohdistuvat oikeisiin asioihin ja ovat toteutettavissa järkevästi – myös liiketaloudellisesti.

EuropeOnin toinen merkittävä tehtävä on jakaa maaliittojen ja niiden jäsenten parhaita käytäntöjä yli maarajojen. Tämä hyödyntää erityisesti pienempiä STULin jäseniä, joilla ei ole samanlaista kansainvälistä yrityksen tai yhteistyökumppaneiden sisäistä tiedonjakomahdollisuutta kuin isommilla alan yrityksillä on.

EuropeOnin työryhmät käsittelevät varsin akuutteja asioita. Hyvinä esimerkkeinä niistä ovat muun muassa digitalisaation vaikutus alamme toimijoihin, vihreän siirtymän vaikutukset osaamisen kehittämiseen ja työvoiman saatavuuteen, taksonomian eli vastuullisuuden ja sen raportoinnin – esimerkiksi hiilijalanjäljen raportoinnin – vaikutukset ja mahdollisimman kustannustehokkaat toteuttamistavat.

Kaikesta edellä olevasta on seurauksena otsikon mukaisesti iloisia uutisia: EuropeOn on saanut tänä keväänä jo kaksi uutta jäsenhakemusta. Mukaan ovat liittymässä Espanja ja Islanti, ja lupaus jäsenhakemuksen jättämisestä on saatu Virosta. Ja kun tämä lupaus saatiin Puustisen Whatsapp-puhelussa suoraan tallinnalaisesta paljusta EuropeOnin Dublinin hallituksen kokoukseen, asia lienee käytännössä selvä. Hyvää työtä Kai – ja iso kiitos!

Kimmo Hallamaa

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n varapuheenjohtaja ja Sähkö Oy Turun toimitusjohtaja.