M65-määräyksen uudistus lisää valokuitujen käyttöä

Antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANTin puheenjohtaja Tero Snellman uskoo, että kuparikaapeloinnista luopuminen heikentäisi sisäverkkojen laatua.
Antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANTin puheenjohtaja Tero Snellman uskoo, että kuparikaapeloinnista luopuminen heikentäisi sisäverkkojen laatua.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on uudistamassa rakennusten tietoverkkojen rakentamista ohjaavaa M65-sisäverkkomääräystä.

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Ehdotus kiinteistön sisäverkkoa ja teleurakointia koskevan määräyksen 65 E/2022 uudistuksesta oli lausuntokierroksella 3.10. saakka. Uudistusehdotuksessa linjataan, että parikaapelointi voitaisiin jättää rakentamatta uudisrakennuskohteisiin, mikäli kohteeseen on saatavissa kuitu kotiin -liittymä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan uudistus laskisi sisäverkon rakennuskustannuksia ja nopeuttaisi valokuitujen käyttöönottoa.

Muut ehdotetut muutokset koskevat esimerkiksi antenniverkon suorituskykyä, komponenttien laatuvaatimuksia ja mittauksia, taloautomaatioratkaisujen kaapelointikokoonpanoja sekä jakamoiden vaatimuksia ja suunnittelun dokumentointia.

Ehdotus jakaa mielipiteitä

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

Sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry että Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANT ry antoivat lausuntonsa määräysehdotukseen. STULin teknisen asiantuntijan Ville Reinikaisen mukaan määräyksen muutosehdotukset ovat pääpiirteissään hyvin perusteltuja ja hyväksyttäviä.

– Esitimme muutoksia lähinnä jakamotilojen sähkönsyöttövaatimuksiin ja joihinkin yleiskaapelointijärjestelmän rakennetta koskeviin kohtiin, Reinikainen kertoo.

SANTissa muutosehdotuksiin suhtauduttiin kriittisemmin. Liiton toiminnanjohtaja Vesa Erkkilän mukaan määräysmuutoksessa ehdotettava parikaapeloinnista luopuminen herätti liiton jäsenkunnassa ajatuksia sekä puolesta että vastaan.

– Joidenkin mielestä CAT-kaapeloinnin rakentaminen on tarpeetonta, kun tarjolla on FTTH-palvelu, mutta kiinteistön kaapelointi on kuitenkin kymmenien vuosien investointi ja näiden vuosien aikana voi tapahtua monenlaisia muutoksia. Pelkän valokuituverkon rakentaminen yleiskaapelointia varten voi muodostua myös kilpailun esteeksi, sillä tämä rajaa taloyhtiön mahdollisuuksia valita ja kilpailuttaa operaattoreita, Erkkilä sanoo.

Määräysehdotuksen mukaan kuparikaapelointi voidaan jättää pois asuinkiinteistön nousukaapeloinnista, mikäli kohteeseen on saatavissa kuitu kotiin -palvelut. SANTin puheenjohtajan, helsinkiläisen Antennimestarit oy:n toimitusjohtaja Tero Snellmanin mukaan tähän liittyvä vaatimus kuitu kotiin -palveluiden saatavuuden selvittämisestä saattaa lisätä suunnittelijoiden työmäärää ja lisätä epäselvyyksien riskiä.

– Suunnittelijoilla pitää olla tieto, onko FTTH-palvelut saatavilla ja tilattu kohteeseen ennen suunnittelun aloittamista. Mikäli FTTH-palveluita ei ole saatavilla, kuparikaapelit tulee suunnitella. Näiden asioiden tarkastaminen lisää myös teleurakoitsijoiden työtä suunnitteluvaiheessa.

Snellman arvioi, että kuparikaapeloinnista luopuminen vähentäisi alan yritysten töitä ”jonkin verran”.

– Itse pidän kuparikaapelien pois jättämistä kilpailua rajoittavana ja sisäverkon laatua heikentävänä asiana, Snellman sanoo.

Mikko Arvinen, teksti ja kuva