Osku ry:n Venla Tilli pitää amisten puolia

”Ammatillinen koulutus on itsessään arvokas ja merkityksellinen koulutusmuoto, joka kärsii edelleen arvostuksen puutteesta ja vähättelystä yhteiskunnassa”, Venla Tilli sanoo. Kuva Sini Pennanen.
”Ammatillinen koulutus on itsessään arvokas ja merkityksellinen koulutusmuoto, joka kärsii edelleen arvostuksen puutteesta ja vähättelystä yhteiskunnassa”, Venla Tilli sanoo. Kuva Sini Pennanen.

Sähköasentajaksi opiskeleva Venla Tilli toimii valtakunnallisen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestön, Suomen opiskelija-allianssi – Osku ry:n puheenjohtajana.

SM Extra audioartikkelit

Toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden Osku ry:hyn kuuluu noin 35 000 jäsentä. Järjestön puheenjohtaja Venla Tillin mukaan ammatillisen koulutuksen luottamustehtävässä pääsee vaikuttamaan ja saa kokonaisvaltaisen läpileikkauksen koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Omaa tulevaisuuttaan hän aikoo rakentaa luottamustoimien ja mahdollisten esihenkilötehtävien kautta.

– Aloitin opinnot Sataedussa Kankaanpäässä, mutta luottamustehtävien myötä oli edessä muutto Helsinkiin. Nykyään olen kirjoilla Stadin ammattiopistossa, mutta kokopäivätyö puheenjohtajana hankaloittaa opintojen loppuun saattamista. Olen noin 15 opintopisteen päässä valmistumisesta, Tilli kertoo.

Haminasta lähtöisin oleva Tilli kiinnostui sähköalasta jo 9. luokalla. Haminassa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta suorittaa kaksoistutkintoa eli lukio-opintoja ja ammatillista perustutkintoa, vaan olisi pitänyt opiskella Kotkassa. Tilli alkoi selvittää muita vaihtoehtoja, ja keksi hakeutua äitinsä synnyinseudulle opiskelemaan.

– Äitini on kotoisin Pomarkusta ja naapurikunnassa Kankaanpäässä kaksoistutkinnon suorittaminen oli mahdollista. Kävin tutustumassa Sataedun oppilaitokseen ja hain kouluun. Asustelin opiskeluaikana osittain myös isovanhempieni luona, hän selvittää.

Tilli oli aluksi ainoa naispuolinen opiskelija Sataedun sähkölinjalla. 16-vuotiaana muutto toiselle paikkakunnalle ja uusien opiskeluympyröiden omaksuminen oli inspiroivaa.

– Meni noin kaksi kuukautta ennen kuin muut opiskelijat puhuivat minulle, kai se oli sellaista pikkukaupungin sisäänpäin lämpeämistä. Vähitellen minut kuitenkin omaksuttiin ryhmään ja pian olinkin jo aktiivinen opiskelijakuntatoimija, vaikka aluksi minut patistettiinkin kyseiseen toimintaan vetoomuksella: ’Että olisi siellä nyt edes yksi tyttö sähköltäkin’. Lähtökohtani vaikuttamiseen on siis ollut ns. kiintiönaisen rooli, mutta matkan varrelle on mahtunut monia onnistumisia ja nyt – katsoessani menneisyyttä valtakunnallisen opiskelijajärjestön puheenjohtajana – en muuttaisi mitään.

”Lähtökohtani vaikuttamiseen on ollut ns. kiintiönaisen rooli.

Ammatillista koulutusta on kehitettävä amislähtöisesti

Osku ry:ssä amikset ovat sydämenasia. Ammatillista koulutusta on kehitetty viime vuosina paljon erilaisten uudistusten, kuten oppivelvollisuuden pidentämisen, kautta.

– On tärkeää kehittää ja uudistaa koulutusta, mutta se on muistettava tehdä aina ammatillisen koulutuksen omista lähtökohdista, lakisääteistä tarkoitusta palvelevasti. Esimerkiksi YTO-aineiden tason nostamisen avulla ammatillinen koulutus tarjoaa riittävät jatko-opintovalmiudet korkea-asteelle, Venla Tilli summaa.

Terapiatakuun toteutuminen on niin ikään Oskun tavoitelistalla. Koronapandemia on heikentänyt entisestään nuorten jaksamista ja mielen hyvinvointia. Kaikille on varmistettava valtakunnallisesti oikeus päästä hoidon piiriin matalalla kynnyksellä ilman kohtuuttomia jonoja.

– Meillä ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea mielenterveysongelmille. On myös tärkeää, että opinnonohjaus tapahtuu kannustavasti, yksilöllisesti ja nuoren haaveita mahdollistaen. Uusi jälkiohjausoikeuskaan ei ole riittävästi tiedossa oleva mahdollisuus opiskelijoille.

On tärkeää varmistaa, että opetus on samantasoista, missä tahansa opiskeleekaan.

Oskussa pidetään tärkeänä myös osallisuuden lisäämistä sekä äänestysikärajan laskua 15 ikävuoteen.

– Nuoria ja opiskelijoita on kuultava heitä koskevissa asioissa, aidosti kaikilla päätöksenteon tasoilla. Nuorille on tarjottava aitoja vaikuttamisen keinoja ja yhteiskunnallisten asioiden tuomista tutummaksi ja selvemmäksi, Tilli sanoo.

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen on Oskun olennainen päämäärä.

– On tärkeää varmistaa, että opetus on samantasoista, missä tahansa opiskeleekaan Suomessa.

Riikka Hollo, teksti