Luottamuksen arvoiset

Kai Puustinen.
Kai Puustinen.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus 12/2021.

Yleishyödylliset yhdistykset, kuten Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, eivät toimisi ilman luottamustehtävissä työskenteleviä ihmisiä. Nämä oman päivätyön ulkopuoliset tehtävät usein kasaantuvat samoille ihmisille ja uusia tuntuu olevan vaikea löytää. Tuhansien yhdistyksien maassamme ongelma on kaikkialla sama.

Aikaisemmin yhdistyksen luottamustehtävissä toimiminen oli usein paras paikka esimerkiksi ammatilliseen verkostoitumiseen, mutta nykyään näin ei välttämättä ole. Omaa verkostoaan ja osaamistaan voi kehittää muutenkin. Pelätään myös mahdollisia kilpailuoikeudellisia ristiriitoja, vaikka nykyaikaisissa yhdistyksissä nämä asiat hoidetaankin tarkasti lain mukaan.

Silti luottamustehtävien tarve ei ole kadonnut. Omaa yleishyödyllistä tehtäväänsä ajava yhdistys tarvitsee aktiivisia oman alansa ammattilaisia, joilla on myös ajatuksia tulevaisuuden kehityksestä, ja jotka vievät asioita eteenpäin koko muun yhteisön puolesta.

Edelläkävijöitä ja visionäärejä tarvitaan, jotta yhdistykset voisivat tuottaa aina kulloinkin tarvittavaa palvelua jäsenilleen. Yksi yhdistystoiminnan kirjoittamattomia lakeja lienee se, että sivustahuutelijoita on aina enemmän kuin toimeen tarttujia. Tämä luonnollisesti saattaa joskus tuoda turhia paineita niille, jotka tekemisen vastuun kantavat. Toivottavasti aktiivisia kansalaisia kuitenkin vielä riittää, sillä luottamustehtävistä myös saa jotain.

”Sivustahuutelijoita on aina enemmän kuin toimeen tarttujia.

Saat olla itse vaikuttamassa tulevaisuuteen tai olla mukana tuomassa alalle uutta tietoa, voit erikoistua jollain alueella maan keskeisimmäksi osaajaksi, pystyt osallistumaan kansainvälisiin tehtäviin, joiden kautta olet usein pari vuotta edellä yleistä ymmärrystä. Päätät itse, olet mukana, et jää vain paikoillesi odottelemaan.

STULin luottamushenkilöjohto uusiutui taas syksyn kokouksissa. Kiitän tuhannesti kaikkia niitä, jotka ovat antaneet omasta osaamisestaan kaikille muille niin aluetasolla kuin liiton hallituksessa ja muissa elimissä.

Liiton puheenjohtajan vaihtuessa haluan myös erityisesti kiittää Jussi Kuuselaa rauhallisesta, päämäärätietoisesta ja jämäkästä puheenjohtajuudesta, joka varmasti on jättänyt oman jälkensä liiton ansiokkaaseen historiaan ja myös avannut uusia ovia tulevaisuuteen.

Kai Puustinen

Sähkömaailman päätoimittaja, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!