Lukitus- ja turva-alan ammattilaiseksi oppisopimuksella

Jussi Venäläinen, Mika Heinonen ja Ina Brofelt. Kuva Taitotalo.
Jussi Venäläinen, Mika Heinonen ja Ina Brofelt kiittelevät koulutuksen monipuolisuutta ja käytännönläheistä otetta. Kuva Taitotalo.

Aiemmin lukkosepän ammattitutkintona tunnettu koulutusohjelma uudistui vuonna 2019 sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnoksi.

Helsinkiläisen Taitotalon Pitäjänmäen kampuksella aloitti keväällä 29 uutta opiskelijaa lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan ammattitutkinnossa. Kyseessä on entisen lukkosepän eli nykyisen sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon yksi suuntautumisala. Opiskelijat suorittavat opintojaan työelämässä, oppisopimuksella.

Jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opintopolku suunnitellaan yhdessä tutkintovastaavan ja asiakasyritysten kanssa, tutkintoperusteet huomioiden. Koulutuksia voidaan toteuttaa sekä etä- että lähiopetuksena. Opiskella voi paikkakunnasta riippumatta; opiskelijoita on aina Lappia myöten. Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnossa on kolme vaihtoehtoista tutkintonimikettä, joista yksi on lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja.

Laajentaa osaamista ja tuo vaihtelua työelämään

Ina Brofelt työskenteli aiemmin kaupan alalla ja vartijan tehtävissä, kunnes opiskelu lukitus- ja turvajärjestelmäalalla alkoi kiinnostaa.

– Sain vartijan opinnoista ja alalla työskentelystä hyvää etua nykyiseen koulutukseen nähden. Hakeuduin lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan ammattitutkintoon puhtaasti siitä syystä, että halusin laajentaa osaamistani sekä saada vaihtelua työelämääni. Oppisopimuspaikka löytyi entisen työkaverini vinkistä ja sain paikan Lukkokeskuksesta, hän kertoo.

Brofeltille oppisopimuskoulutus sopii loistavasti, sillä hän on nopea oppimaan ja nauttii käytännön tekemisestä.

– Tässä työssä saa tehdä käsillä ja mikä parasta, on toimistotyöaika. Myös palkka on aika hyvä – myös harjoittelijalla. Opinnot nivoutuvat kätevästi työelämään ja lähiopetuspäivät järjestetään Taitotalossa. Jokaisen opitun aihealueen jälkeen järjestetään näyttö.

Ina Brofeltin mukaan lukitus- ja turva-alalla työskenneltäessä tarvitaan tarkkuutta ja keskittymiskykyä. Työssä on hallittava monta asiaa yhtä aikaa. Myös fyysisen kunnon on oltava hyvä, sillä jaloilla ollaan paljon ja kantamista riittää. Myös tehokas ongelmanratkaisukyky ja nopea oppiminen ovat valttia.

Aiemmasta sähköpuolen osaamisesta oli hyötyä

Mika Heinonen työskenteli 17 vuotta sähköasentajana ja päätti laajentaa osaamistaan lukitus- ja turva-alalle.

– Päätin lähteä opiskelemaan puhtaasti mielenkiinnosta. Muutama tuttu oli jo samalla alalla ja hekin suosittelivat jatko-opintoja. Lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan ammattitutkinto on täyttänyt odotukseni ja olen päässyt tekemään töitä opintojen ohessa hyvin monipuolisesti, Heinonen kiittelee.

Hän työskentelee Lappeenrannassa Loihde Trust oy:ssä. Työ vaatii tarkkuutta, kärsivällisyyttä sekä nopeaa ongelmanratkaisukykyä – mikä tuo tekemiseen oman mielenkiintoisen haasteensa.

– Valmistumisen jälkeen aion jatkaa alalla. Aiemmasta sähköpuolen osaamisesta on ollut hurjasti hyötyä nykyisessä tehtävässä. Kannustankin kaikkia hakeutumaan koulutukseen, jos työskentelymahdollisuuksien ja oman osaamisen kehittäminen kiinnostaa.

Turvallisuusalassa on vetovoimaa

Taitotalon kouluttaja Jussi Venäläisen mukaan lukitus- ja turvasuojausalan tutkintokoulutukset ovat olleet suosittuja. Uusia koulutuksia alkaa Taitotalossa kaksi kertaa vuodessa. Opetus tapahtuu työssäoppimisen kautta, oppisopimuksella. Lähiopetusjaksoja ja tutkinnon eri osa-alueiden näyttökokeita järjestetään useita kertoja vuodessa.

Lukkosepän ammattitutkinto liitettiin muutama vuosi sitten sähkö- ja automaatioalan ammattitutkintoon. Aluksi alan toimijoiden oli hieman vaikeaa hyväksyä muutosta.

– Uudistukset otetaan vastaan vähitellen. On ollut todella hyvä asia, että uudistuksen jälkeen lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja oppii myös sähkötöistä aiempaa enemmän. Lukitusalan työtehtävät painottuvat heikkovirtakytkentöihin, mutta ymmärrys laajemmista sähkötöistä on kaikkien etu, Venäläinen sanoo.

Hyvät ICT-taidot, heikkovirran ymmärrys ja samalla mekaanisen työn hallitseminen ovat ammatissa olennaisia taitoja.

– Työssä yhdistetään kädentaitoja ja erilaisten työkalujen ja järjestelmien käyttöä. Lisäksi lainsäädännön tuntemisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Alalla työskentelevien on tunnettava ja osattava voimassa olevat asetukset ja määräykset sekä toimittava niiden mukaan. Nuhteeton tausta on edellytys alalla toimimiselle, Venäläinen muistuttaa.

Hänen mukaansa yhteistyö työnantajien ja oppilaitoksen välillä toimii hyvin.

– Työnantajat haluavat panostaa työssäoppimiseen ja olla mukana oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimus onkin oivallinen väylä työnantajalle saada harjoittelijasta pitkäaikaista työvoimaa yritykseen. Opiskelija tutustuu ja sitoutuu jo oppisopimusaikanaan yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin, jolloin työpaikkaan jääminen helpottuu.

Tutkinnon osat

Lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto (150 osp), toteutetaan Taitotalossa seuraavilla tutkinnon osilla:

Pakollinen tutkinnon osa (30 osp): Sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla, 30 osp
Pakollinen tutkinnon osa (70 osp): Turvasuunnittelu, 25 osp, Rakenteellinen turvasuojaus, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (50 osp): Myynti- ja toimipistepalvelut, 25 osp, Tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp.

Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin 1,5 vuotta.

Riikka Hollo, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!