Lisää latauspisteitä vilkkaasti liikennöidyille teille

EU julkaisi viime syksynä AFIR-asetuksen (alternative fuels infrastructure regulation), joka astuu voimaan 13.4.2024. Suomessa valtioneuvosto aikoo käsitellä siihen perustuvat lait toukokuussa.

AFIR-asetus asettaa minimivaatimukset latausinfrastruktuurille vilkkaasti liikennöidyillä tieväylillä. Nopea ajoneuvokannan sähköistyminen edellyttää kuitenkin kattavampaa latausinfrastruktuuria ja latauspalveluita, joille AFIR asettaa minimitason.

Asetuksen mukaan Euroopan TEN-T-runkoverkkoon kuuluvilla teillä on oltava latausasemia henkilöautoille vähintään 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä. Suomessa näitä teitä ovat muun muassa Helsinki–Turku–Naantali-, Helsinki–Tampere–Oulu- ja Helsinki–Jyväskylä–Oulu -reitit.

– 60 kilometrin sääntö on tärkeä osa asetusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 60 kilometrin välein TEN-T:n verkon varrelta löytyy vähintään 150 kW pikalatausasema ja latauskentän yhteenlaskettu teho on vähintään 400 kW. Raskaiden ajoneuvojen osalta laturin vähimmäistehon on oltava 350 kW, latauskentän 1 400 kW ja etäisyys maksimissaan 120 km, Virran yhteiskuntasuhdejohtaja Eemil Rauma sanoo.

Suomella on reilut 1,5 vuotta aikaa varmistaa latausinfrastruktuurin vastaavan regulaation vaatimukset. Suurteholatauskenttien käyttöönotto vie pitkän ajan ja ala toivookin valtiovallalta nopeita ja tehokkaita toimia tavoitetason saavuttamiseksi yhdessä yritysten kanssa.

– Ilman toimivaa ja kattavaa latausverkostoa emme saavuta päästövähennystavoitteita, joiden seurauksena veronmaksajat joutuvat rahoittamaan päästöoikeuksien ostoja markkinoilta 300–1 200 miljoonan euron arvosta vuonna 2030. Viimeisimpien tieteellisten ja taloudellisten arvioiden mukaan sähkö on niin henkilöliikenteessä, jakeluliikenteessä kuin myös raskaammassa kalustossakin kustannustehokas vaihtoehto polttomoottorille, olettaen latausinfran olevan kunnossa, Rauma korostaa.

Merkittävä muutos kuluttajan näkökulmasta on mahdollisuus maksaa kortilla regulaation voimaanastumisen jälkeen käyttöönotetuilla 50 kW tai tehokkaammilla latureilla. Kaikilla uusilla AC-latauslaitteilla on myös oltava mahdollista maksaa ilman erillistä rekisteröitymistä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!