Lämpöpumppujen myynti ylsi lähes 200 000:een

Vuonna 2022 myytiin 196 000 lämpöpumppua. Kasvua oli yli 50 prosenttia.

Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan ilmalämpöpumppuja myytiin 160 000 kasvun ollessa lähes 60 prosenttia. Ilmavesilämpöpumppujen kasvuvauhti oli 60 prosenttia ja asennusmäärä 19 000. Maalämpöpumppuja myytiin 12 000 ja kasvua oli parikymmentä prosenttia. Pientalojen poistoilmalämpöpumppujen myyntimäärä oli ainoana sektorina 20 prosenttia laskussa.

Energian hinnan nousu, halu mahdollisimman riippumattomiin lämmitysratkaisuihin satavat lämpöpumppujen laariin. Öljyn, kaasun, kaukolämmön ja sähkön hinnan nousun vuoksi lämpöpumppujen kannattavuus on parantunut entisestään. Öljykattiloiden korvaamis- ja energiatehokkuuden parantamisavustukset kiihdyttävät lämpöpumppujen myyntiä lämmitysjärjestelmien saneerausmarkkinassa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan lisäsi lämpöpumppujen kysyntää, kun alettiin haluta lähienergiaan ja mahdollisimman vähäiseen ostoenergiaan pohjautuvia talon lämmitystapoja.

Lämmitys sähköistyy
ja lämpöpumppuistuu

Lämpöpumppualaa on koetellut ja koettelee edelleen kansainvälinen komponentti- ja laitepula sekä yrittäjyys-, suunnittelija-, ja asennusresurssien puute. Energiakaivojen pitkät, jopa yli puolen vuoden, toimitusajat sekä lupien ruuhkautuminen kunnissa ja kaupungeissa vaikeuttavat maalämpöprojektien myyntiä ja asennuksia.

Lämpöpumppu- ja kylmäalan paheneva henkilöresurssipula uhkaa hidastaa jopa vihreää siirtymää, ellei koulutusjärjestelmää kaikilla tasoilla saada kehitettyä vastaamaan tämän päivän tarvetta, pelkää SULPUn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Lämmitys sähköistyy ja lämpöpumppuistuu. Polttoon pohjautuvasta lämmityksestä tulee merkittävä määrä Suomen hiilidioksidipäästöistä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä, mutta pidemmällä aikavälillä myös biopolttoaineiden polttamisesta, on päästävä eroon ilmastomuutoksen taltuttamiseksi.

Suomen olosuhteissa hyvin usein toimivin ja kannattavin ratkaisu polttovapaaseen siirtymään ovat lämpöpumput. Ne pystyvät sähköenergian avulla hyvin tehokkaasti hyödyntämään ympäristön alhaisiakin lämpöjä ja hukkalämpöjä niin lämmitykseen kuin jäähdytykseenkin.

Viidesosa rakennusten
lämmityksestä lämpöpumpuista

Suomen 1,4 miljoonaan lämpöpumppuun on investoitu jo kahdeksan miljardia euroa. Ne tuottavat jo pari kymmentä prosenttia Suomen rakennusten lämmityksestä. Kiitos investointien hyvän kannattavuuden lämpöpumppumarkkinan vauhti vain kiihtyy.

Lämpöpumppuala on jo hyvässä vauhdissa, mutta lämpöpumppujen tulevaisuuden näkymät ovat vielä hurjemmat. EU:n FIT for 55- ja Repower EU -paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen tarvitaan jo vuonna 2030 50 – 60 miljoonaa lämpöpumppua. Se merkitsee Euroopan nykyisen 20 miljoonan lämpöpumpun kannan kolminkertaistamista seitsemän vuoden aikana. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että maailmassa on 1,8 miljardia lämpöpumppua vuonna 2050.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!